... Kötülüğün ve ırkçılığın adı: YAHUDİLER... Kötülüğün ve ırkçılığın adı: YAHUDİLEREVET YAHUDİLER ÜSTÜN BİR IRKTIR, KABUL EDİYORUZ.

AMA, KÖTÜLÜĞÜN EN ÜSTÜN IRKI VE ZİRVE TEMSİLCİSİ OLARAK.

Mutlak kötülüğün insan şekline bürünmüş hali


Yeryüzündeki tüm kötülüklerin kaynağı şeytan ve onun baş avenesi- etrafında toplanan yardakçılar, kötü işlerde onun yardımcıları -  orijinal Tevrat’ı bozmuş ve sapkın -delalet ehli olmuş Yahudilerdir.

 

·       ACIMASIZDIRLAR

·       AHLAKSIZDIRLAR

·       BENCİLDİRLER

·       FAŞİSTTİRLER

·       HIRSIZDIRLAR

·       IRKÇIDIRLAR

·       İLERİ DERECEDE CAHİLDİRLER

·       İNSANLIKTAN ÇIKMIŞLARDIR

·       KATİLDİRLER

·       KİBİRLİDİRLER

·       PİŞKİNDİRLER

·       ŞEYTANIN TAİFESİDİRLER

·       TAŞ KALPLİDİRLER

·       UTANMAZDIRLAR

·       VAHŞİDİRLER

·       YALANCIDIRLAR

 

. KORKAKLAR ORDUSU

Silahsız, savunmasız, sıkıştırılmış - ihtiyar, kadın ve çocuklara dünyanın en gelişmiş silahları ve dünyanın en süper tüm güçlerini arkalarına alarak acımasızca, uzaktan - yükseklerden - korkakça bombalar yağdırarak, vahşice – tüm insanlık değerlerini yok sayarak soykırım yapan 

bugün ki Yahudilerin Kur’an’da ki karşılığı

 

Tîn Suresi- 5-6. Ayet Tefsiri

1, 2, 3, 4, 5. İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.  

Allah Teâlâ insanı ruh ve beden kabiliyetleri bakımından canlıların en mükemmeli kılmıştır. Sûrede «en güzel biçimde yarattık» ifadesi bu hususu belirtmektedir. İnsan serbest iradesi ile ya bu kabiliyetlerini güzel kullanarak «kâmil insan» olacak yahut da aksi yönü tutarak şuurlu varlıkların ve canlıların en aşağı mertebesinde yer alacaktır.

5﴿ Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.

6﴿ Ancak iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ödül vardır.


Tefsir (Kur'an Yolu)

“Sonra onu aşağıların aşağısına (esfel-i sâfilîn) indirdik” ifadesini müfessirler iki türlü yorumlamışlardır:

Bu ifade, yaratılış amacına uygun hareket etmeyip ahlâkî değerleri hiçe sayan ve en güzel biçimde yaratılmış olmanın şükrünü yerine getirmeyenlerin cehenneme indirileceğini gösterir.

 “Sonra onu aşağıların aşağısına (esfel-i sâfilîn) indirdik” ifadesiyle şu gerçek ortaya konmaktadır:

İman etmeyen ve sâlih amel (iyi, erdemli, dünya ve âhiret için yararlı işler) yapmayan kimseler, Allah Teâlâ’nın insana verdiği, onu yaratılmışların en mükemmeli kılabilecek imkânları verimli ve doğru bir şekilde kullanmadıkları veya kötüye kullanmış oldukları için, hayatın başlangıç noktasından ileriye doğru gitmek, kesintisiz gelişme ve ecir alma imkânından yararlanmak yerine geriye, insandan geri canlılar âlemine doğru gitmiş, alçalmış olacaklardır.

Diyanet Vakfı Meali- Tîn Suresi 5. Ayet Açıklaması

 

  • Bakara 120 : Dinlerine uymadıkça yahudiler de hıristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki: Doğru yol, ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki, Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.

·       Mâide 51 : Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez.

·        Allah (cc) dostlarını dost, düşmanlarını düşman edinmek, imanın temellerinden olan vela/dostluk, bera/düşmanlık akidesinin gereklerindendir.

·        İslam ve müminler aleyhine faaliyet gösterenlere sözlü, fiilî veya maddi yardımda bulunarak onlarla dostluk kuranlar için Kur’ân şu ifadeleri kullanır:

·         a. Dost edindikleriyle aynılardır. (bk. 5/Mâide, 51)

·         b. Münafıklardır. (bk. 4/Nisâ, 138-139)

·         c. Allah’la (cc) aralarında hiçbir bağ kalmamıştır. (bk. 3/Âl-i İmran, 28)

·         d. Allah’a (cc) ve Peygamber’e (sav) inanmamışlardır. (bk. 5/Mâide, 80-81)

·         e. Allah’a (cc) ve Ahiret Günü'ne inanmazlar. (bk. 58/Mücadele, 22) kötülü

  • Mâide 78 : İsrailoğullarından kâfir olanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lânetlenmişlerdir. Bunun sebebi, söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır.

·       Mâide 82 : İnsanlar içerisinde iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olarak yahudiler ile, şirk koşanları bulacaksın. Onlar içinde iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da «Biz hıristiyanlarız» diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler ve râhipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar.

 

 

YAHUDİLERİN LANETLENDİĞİ AYET

 

·         Al-i İmran, 3/112-113: "Onlar (Yahudiler) nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve insanların (müminlerin) himayesine sığınmadıkça, kendilerine zillet (damgası) vurulmuştur; Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Çünkü onlar, Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da, onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Hepsi bir değildir; Ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okurlar."

 

. Bu ayetlerde Yahudilerin özellikleri şöyle sıralabilir;
 

1- Müslümanların yeryüzündeki en azılı düşmanları YAHUDİLER'dir. 

2- Allah'a verdikleri hiçbir sözde durmamışlardır. 

3- Lanetli bir millettirler. 

4- Kalpleri katıdır. Merhametleri yoktur. 

5- Kendilerine gönderilen kitabta (tevrat) tahrifat yapmışlardır. 

6- Tenbihatları unutmuşlardır. 

7- Pek azı hariç tamamı ihanet içindedirler. 

8- Onlar birbirleri ile ve Hıristiyanlarla dostturlar. 


. Sapkın inanç

 

 yaptıkları zulüm ve hıyanetin asıl gerekçeleri tahrif ettikleri tevratta zikredilmektedir. 
 

Yani kendi uydurdukları kitaptan cesaret alıp dünyayı kasıp kavurmaktadırlar. 
 

. İşte Tevrat'taki o bölümler;
 

1- O gün Rab Abramla ahdedip dedi ki," mısır ırmağından büyük ırmağa (fırat) kadar senin zürriyetine verdim. 

(Tevrat, tekvin bölümü.18. Ayet)
 

2- Rabbin miras olarak sana vermekte olduğu bu kavmların şehirlerinden nefes alan kimseyi sağ bırakmayacaksın. Rabbin sana emrettiği gibi tamamen yok edeceksin. (Tevrat, tesniye bölümü. Ayet 10-17)
 

3- Onları kasaplık koyunlar gibi ayır ve öldürme günü için onları hazırla. (Tevrat, yeremya böl. Ayet 3.)
 

4- Onların her şeylerini tamamen yok et ve onları esirgeme. Erkekten kadına, çocuktan emzikte olana, öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür.( tevrat 1. Samuel böl. Ayet 3)
 

. İşte uydurdukları ayetler de bunlar. 
 

Bir de yahudiliğin kırmızı kitabına bakalım;
 

"Yalnız Yahudi olanlara insan gözü ile bakılır. Yahudilerden gerisi sadece birer hayvandır. 

Yahudi olmayanların kanını akıtmak Allaha kurban sunmaktır. 
 

Yahudi olmayan bir insana ancak ona dost görünmek ve çatışmalardan kaçınmak için selam verilir."

 

. İNSANLIK BU TEHLİKEYE KARŞI ORTAK BİR KARŞI DURUŞ SERGİLEMELİDİR

Bu kötülük, vahşi, pişkin, iğrenç güruh kökten yok edilmedikçe ya da bu sapkın – şeytani inançlarından kurtarılmadıkça – kıyamete kadar tüm insanlık tehdit ve tehlikededir.

 

İnsanlık iş işten geçmeden

Çok geçmeden

Bir an önce sürecin farkında olup – uyanmalıdır.

 

 

…Önyargısız ve samimiyetle sorgularsanız, gerçeğin bilgisi (hikmet) size sunulur…


erolyazıcı / abbeyt ♥️

 


.
.. Bu makale hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

 

Rica,

Yorumlarınız rica ediyor, bekliyoruz.

Sizin fikirlerinizi önemsiyoruz.

Güzel yorumlarınızı, makalemizin altında ki

-       Yorum- bölümüne girmenizi rica ediyoruz.

Hem yorumlarınız kalıcı olur

Hem de katkılarınız insanımıza yeni ufuklar açar.

Çok memnun oluruz.

 

 

Sevgiler.

Teşekkürler.

 

YAHUDİLERLE İLE İLGİLİ MAKALELER VE LİNKLERİ

 

 

1.

… KAYBEDECEKSİN İSRAİL

https://www.pendikgazetesi.com.tr/kaybedeceksin-israil_24095m.html 

 

2.

… Gördük ki,

https://www.pendikgazetesi.com.tr/gorduk-ki_23877m.html

 

3.

…İSRAİL TERÖR ÖRGÜTÜ

https://www.pendikgazetesi.com.tr/israil-teror-orgutu_24135m.html

 

 4.

... Kötülüğün ve ırkçılığın adı YAHUDİLER

https://www.pendikgazetesi.com.tr/kotulugun-ve-irkciligin-adi-yahudiler_24700m.html

 

 

  

 

Sıraya göre okunması önerilir.

 

Sevgiler


Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.