…İSRAİL TERÖR ÖRGÜTÜ

 

…İSRAİL TERÖR ÖRGÜTÜ

 

ÖNCELİKLE ÇOK İYİ BİLİNMELİDİR Kİ BU İNSAN GÖRÜNÜMLÜ TOPLULUK TÜM İNSANLIĞIN VE KENDİLERİNİN MUTLAK VE İNATÇI DÜŞMANIDIR.

 

NETENYAHU GÖRÜLDÜĞÜ YERDE TUTUKLANMALI VE İNSANLIĞA YAPTIĞI SUÇLARDAN YARGILANMALIDIR.

 

TÜM İSRAİLLİLER RUH VE BEDEN SAĞLIĞI AÇISINDAN KONTROL EDİLMELİ. SAVAŞA DESTEK VEREN, CANAVAR RUHLU, ŞİZOFREN SİYONİSTLER AKIL HASTANELERİNE TIKILMALI.

 

TÜM İSLAM ÜLKELERİ İSRAİLLE TÜM İLİŞKİLERİNİ – TİCARİ – SİYASİ - KAPATMALI, SIFIRLAMALI.

 

ONLARIN ELÇİLERİNİ GÖNDERMELİ. KENDİ ELÇİLERİNİ GERİ ÇAĞIRMALI.

 

FİLİSTİNE VE DİĞER ZARAR VERDİĞİ TÜM ÜLKELERE TAZMİNAT ÖDEMESİ SAĞLANMALI.

 

SAVAŞ SUÇLUSU OLAN BU TERÖR ÖRGÜTÜ, HAKEDİŞİ ORANINDA CEZALANDIRILMALI.

 

İSRAİL VAR OLAN BÖLGEDEN KALDIRILMALI, KÖKÜ KAZINMALI VE KENDİLERİNE AMERİKADA BİR YER VERİLMELİ. İNGİLTEREDE OLABİLİR. ONLARDA İSTEMEZLERSE ANTARTİKA YA DA SİBİRYA TARAFLARINDA BİR YERDE OLABİLİR.

 

DÜNYANIN HER YERİNDE, ÖZELLİKLE SON 200 YILLIK – O ÜLKELERİN HALKI KANDIRILARAK KAHRAMAN GÖSTERDİKLERİ- ÜLKELERDE Kİ AJANLARI DEŞİFRE EDİLMELİ.

 

FİLİSTİN HALKINA YARDIM ETMEK İÇİN, YAHUDİ-AMERİKAN İŞ BİRLİĞİNE KARŞI, YAPILABİLECEK HER TÜRLÜ BOYKOT İSLAM DÜNYASINDA UYGULAMAYA KONMALI.

 

YAHUDİLERİ, SİYONİSTLERİN ELİNDEN KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMALI.

TÜRK – İSLAM BİRLİĞİ (EKONOMİK – SİYASİ – ASKERİ) TÜM ALANLARDA BİR AN ÖNCE KURULMALI. NATO – BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VS KURULUŞLARIN TÜM AMAÇLARI VE ÇOK DAHA FAZLASI – KURULACAK BU BİRLİĞİN AMAÇLARI İÇİNDE, MÜSPET BİR BİÇİMDE YER ALMALI.

 

ASKERİ BÜTÇEMİZ HEMEN EN AZ 100 MİLYAR DOLARA ÇIKARILMALI.

 

HER AN SAVAŞA HAZIR HALDE OLMALIYIZ. GAFİL AVLANAMAMALIYIZ. ETRAFIMIZIN SANTİM SANTİM ÇEVRİLDİĞİNİ, MÜTTEFİK ADI ALTINDA İÇİMİZE SIZILDIĞINI GÖRÜYORUZ.

 

ONLARIN SADECE VE SADECE GÜÇTEN ANLADIKLARINI ASLA UNUTMAMALIYIZ.

 

NEDEN BU TİP BELALAR MÜSLÜMANLARIN BAŞINDAN BİR TÜRLÜ EKSİLMİYOR? SORUSUNU SORGULAMALI VE TÜM MÜSLÜMANLAR OLARAK KENDİMİZE ÇEKİ DÜZEN VERMELİ VE ALLAH’A- RAZI OLDUĞU ŞEKİLDE YÖNELMELİYİZ Kİ YARDIMINA LAYIK OLALIM. O YARDIM EDERSE BİZİ KİMSE YENEMEZ.

 

BUNLAR NASIL BİR MİLLET

 

İşte onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da aşağıdırlar

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), A'râf Sûresi 178-179. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

178-Allah kimi (hikmetine binâen kendi lütfundan) hidâyete erdirirse, işte hidâyete eren odur. Kimi de (küfrü sebebiyle) dalâlete atarsa, işte onlar gerçekten hüsrâna uğrayanlardır.

179-Celâlim hakkı için, cinlerden ve insanlardan birçoğunu (kendi irâdeleriyle hak edecekleri üzere) Cehennem için yarattık. Onların kalbleri vardır, (ancak kendi küfürleri sebebiyle artık) onlarla (hakkı zevk edip) anlamazlar; onların gözleri vardır (ama) onlarla (Allah’ın delîllerini) görmezler; onların kulakları da vardır, (ama) onlarla (İlâhî nasîhatleri) işitmezler! İşte onlar hayvanlar gibidir; hattâ daha da aşağıdırlar. İşte onlar, gafillerin ta kendileridir.

 

Onlar, Peygamber (s.a.v), O'na indirilecek din ve şeriatı, hattâ Peygamber ashâbını ve ümmetini çok iyi bilmekteydiler. Kendilerine gelmiş peygamberler, onları hep bu peygambere îman ve itaat etmek üzere hazırlamıştı. Ancak onlar, son peygamberin kendi ırklarından çıkmaması üzerine, insanlar arasında O'na en büyük düşman kesilmiş ve inatları yüzünden çok az bir kısmı îman etmişti.

Aynı şekilde Yahudilerin "kendilerinin Allâh'ın en seçkin milleti, O'nun evlâtları" olduğu ve "ne yaparlarsa yapsınlar, cehennemde sayılı birkaç gün dışında azap görmeyecekleri" iddiâları reddedilmiş, onların "yaptıklarının bedelini misliyle görecekleri" ve "yapmış oldukları kötülükler sebebiyle aslâ ölmek istemedikleri" haber verilmiştir.

 

YAHUDİLERİN LANETLENDİĞİ AYET

  • Al-i İmran, 3/112-113: "Onlar (Yahudiler) nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve insanların (müminlerin) himayesine sığınmadıkça, kendilerine zillet (damgası) vurulmuştur; Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Çünkü onlar, Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da, onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Hepsi bir değildir; Ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okurlar."

 

 

KUR'AN'A VE TEVRAT'A GÖRE YAHUDİLERİN İÇYÜZÜ

 

İşte 3 ayet ışığında, madde madde Yahudilerin gerçek yüzü...

 


Diyanet Meali :
 

5.82 - (Ey Muhammed!) İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle Yahudiler ile Allah’a ortak koşanlar olduğunu görürsün. Yine onların iman edenlere sevgi bakımından en yakınının da “Biz hıristiyanlarız” diyenler olduğunu mutlaka görürsün. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklük de taslamazlar.

Diyanet Meali :
 

5.13 - İşte, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lânetledik, kalplerini de kaskatı kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak (tahrif edip) değiştiriyorlar. Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. (Ey Muhammed!) İçlerinden pek azı hariç, onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Çünkü Allah, iyilik yapanları sever.


Diyanet Meali:
 

5.51 - Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez.
 

KUR’ANDA YAHUDİ VE HRİSTİYANLAR

 

Sual: Kur’anda Yahudiler ve Hristiyanlar hakkındaki âyetlerde özellikle neler bildiriliyor?

Yahudiler hakkında Kur'an'da 41 ayet olmasına rağmen bu üç ayet onları anlatmaya yeter de artar. Bu ayetlerde Yahudilerin özellikleri şöyle sıralanabilir;
 

Yahudiler hakkındaki âyetlerden bazıları şunlardır:

1- Tevrat’ı değiştirdiler. (Bekara 79)

2- Peygamberleri öldürdüler. (Âl-i İmran 183)

3- Hazret-i İsa’yı öldüremediler. (Nisa 157)

4- Fesat çıkardılar. Allah’a cimri dediler. (Maide 64)

5- Hazret-i Meryem’e iftira ettiler. (Nisa 156)

6- İman edenlere en şiddetli düşmanlık edenler Yahudi ve müşriklerdir. (Maide 82)

7- Üzeyir Allah’ın oğlu dediler. (Tevbe 30)

8- Kıskançlık ve maddi çıkar yüzünden Kur’an’a inanmadılar. (Bakara 146)

9- Çoğu iman etmeyecektir. (Bekara 100; Nisa 155)

10- Allah’ı inkârlarından dolayı lanete uğradılar. (Bekara 88-89)

11- Müslümanların yeryüzündeki en azılı düşmanları Yahudilerdir. 

12- Allah'a verdikleri hiçbir sözde durmamışlardır. 

13- Lanetli bir millettirler. 

14- Kalpleri katıdır. Merhametleri yoktur. 

15- Kendilerine gönderilen kitapta (Tevrat) tahrifat yapmışlardır. 

16- Tembihatları unutmuşlardır. 

17- Pek azı hariç tamamı ihanet içindedirler. 

18- Onlar birbirleri ile ve Hıristiyanlarla dostturlar. 

 

KUR’ANA GÖRE HRİSTİYANLAR

1- Meryem oğlu Mesihe, Allah diyenler, kâfir olmuştur. (Maide 72)

2- Allah üç ilahtan biridir diyenler kâfir olmuştur. (Maide 73)

3- Meryem oğlu Mesih bir Peygamber, anası da sadık bir kadındır. (Maide 75)

4- İsa Mesihe Allah’ın oğlu dediler. (Tevbe 30)

5- Yahudilere göre, Hristiyanlar Müslümanlara daha yakındır. (Maide 82)

 

YAHUDİ VE HRİSTİYANLARIN ORTAK YÖNLERİ:

1- Bilginlerini, rahiplerini Rabler edindiler. (Tevbe 31)

2- Yahudi bilginleri ve Hristiyan rahipleri halkın mallarını yediler. (Tevbe 34)

3- Allah’ın oğullarıyız dediler. (Maide 18)

4- Bile bile hakkı gizlediler. (Âl-i İmran 71)

5- Allah çocuk edindi diye iftira ettiler. (Bekara 116)

6- Allah’ın âyetlerini inkâr ettiler. Âl-i İmran 70)

7- Allah’a iftira ettiler. (Âl-i İmran 78)

8- Yahudi ve Hristiyanlar, birbirinin dostlarıdır. (Maide 51)

9- Resulullah, dinlerine girmedikçe, Yahudi ve Hristiyanlar ondan razı olmazlar. (Bekara 120)

10- Dinlerinde aşırı gittiler. (Nisa 171)

11- Kitaplarındaki bilgileri gizlediler. (Maide 15)

12- Ehl-i kitap, “Cennete ancak Yahudi ve Hristiyanlar girecek” dediler. (Bekara 111)

13- Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, Cehennem ateşinde ebedi olarak kalırlar. Onlar, halkın en şerlileridir. (Beyyine 6)

 

Bu âyet-i kerimelerden açıkça anlaşılıyor ki, Yahudiler Tevratı değiştirdiler. Hazret-i Musa’nın dini değişince Allahü teâlâ, İncil ile Hazret-i İsa’yı gönderdi. Hazret-i İsa’nın dini de bozulunca, İncil, İnciller haline gelince, Allahü teâlâ, İslamiyet’i göndermiştir.

 


 İşte bu sekiz madde, bugün yaşananların sebebini gayet net bir şekilde ortaya koymaktadır. 
 

Ancak yaptıkları zulüm ve hıyanetin asıl gerekçeleri tahrif ettikleri tevratta zikredilmektedir. 
 

Yani kendi uydurdukları kitaptan cesaret alıp dünyayı kasıp kavurmaktadırlar. 
 

İŞTE TEVRAT'TAKİ O BÖLÜMLER;
 

1- O gün Rab Abramla ahdedip dedi ki," mısır ırmağından büyük ırmağa (fırat) kadar senin zürriyetine verdim. 

(Tevrat, tekvin bölümü.18. Ayet)
 

2- Rabbin miras olarak sana vermekte olduğu bu kavmların şehirlerinden nefes alan kimseyi sağ bırakmayacaksın. Rabbin sana emrettiği gibi tamamen yok edeceksin. (Tevrat, tesniye bölümü. Ayet 10-17)
 

3- Onları kasaplık koyunlar gibi ayır ve öldürme günü için onları hazırla. (Tevrat, yeremya böl. Ayet 3.)
 

4- Onların herşeylerini tamamen yok et ve onları esirgeme. Erkekten kadına, çocuktan emzikte olana, öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür.( tevrat 1. Samuel böl. Ayet 3)
 

İşte uydurdukları ayetler de bunlar. 
 

BİR DE YAHUDİLİĞİN KIRMIZI KİTABINA BAKALIM;
 

"Yalnız Yahudi olanlara insan gözü ile bakılır. Yahudilerden gerisi sadece birer hayvandır. 

Yahudi olmayanların kanını akıtmak Allaha kurban sunmaktır. 
 

Yahudi olmayan bir insana ancak ona dost görünmek ve çatışmalardan kaçınmak için selam verilir."
 

THEODOR HERZL( SİYONİZMİN KURUCUSU )
 

1897 1. Siyonist kongresinde diyor ki, " kuzey sınırlarımız kapadokyadaki dağlara kadar dayanıyor. Güneyde ise süveyş kanalına kadar. "
 

İsrail devlet bakanı Ben gurion ( israil devletinin ilanı sırasında) diyor ki, "Filistinin bu günkü haritası ingiliz manda yönetimi tarafından çizilmiştir. Yahudi halkının gençlerimiz ve yetişkinlerimizin yerine getirmesi gereken bir başka haritası daha vardır, o da nilden fırata kadardır. 
 

Evet değerli dostlar, Yahudilerin durumu budur. Uyduruk da olsa ayetlerine sıkı sıkıya bağlı olarak hareket etmektedirler. 
 


NECAŞİ BEKLEMEYİN...
 

Her zaman necaşi bulunmaz...

ABD'den ve AB'den necaşi olmalarını beklemeyin...

Ebu Cehilden insaf hiç beklemeyin...

Firavundan şefkat hiç dilenmeyin...

Fiili dualar yerine gavli dualarla yarım ağız yakarışlarla da olmuyor...

Takatimizin tükendiği ana kadar mücadele edip sonra ellerimizi semaya kaldırmamızdır dua...

Ya Rabbi...

Biz sadece kendi emellerimiz ve ikballerimiz için çalıştık...

Mal mülk sahibi olduk...

Senin dinin ve ümmet için hiçbir faaliyette bulunmadık...

Nargile Cafelerde dumanlayıp güzel hatunların muhabbetlerini yaptık...

En iyi kebap nerededirin adres alışverişini yapıp en lüks mekânları birbirimize tavsiye ettik...

Birbirimize bildiklerimizi tebliğ edip bilgi gevezeliğinde bulunduk...

Daha fazlasını istedik ama verdiğin nimetlere karşı bir hayır kurulusuna katkı sağlamak aklımıza gelmedi...

Müslümanların katliamı karsısında sadece nefretimizi bildirdik ama elimizden bir şey gelmiyor bahanesine sığındık...

Şimdi sana gerçekten iman ediyorum...

Ve...

Allaha ve Resulüne ittiba ediyorum...

Zekâtımı daha çok vermek için daha çok çalışıyorum...

Haftada veya ayda en az bir günümü hayır islerinde harcıyorum...

Kendi çocuklarımın yanında en az bir yoksul çocuğun masrafını karşılayıp onun en iyi eğitim almasını sağlıyorum...

Müslümanların dertleri ile dertlenenlerle birlikte hareket ediyorum...

Her gün bir hadis ve ayet mealini okuyorum...

Paramin zekâtını verdiğim gibi...

Yaşadığım 365 günün 1/40'i olan 9 günümü sadece ve sadece İslam davası için ayıracağıma söz veriyorum...

Ve...

Küfre hizmet eden hiçbir ürünü almayacağıma söz veriyorum...

Dediğimiz ve uyguladığımız zaman...

Biz diriliyoruz...

Ve...

Başarıyoruz...

Demektir...

Zor olmasa gerek...

A. İHSANOĞLU

 

 

 

…Önyargısız ve samimiyetle sorgularsanız, gerçeğin bilgisi (hikmet) size sunulur…


erolyazıcı / abbeyt ♥️

 


.
.. Bu makale hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

 

Rica,

Yorumlarınız rica ediyor, bekliyoruz.

Sizin fikirlerinizi önemsiyoruz.

Güzel yorumlarınızı, makalemizin altında ki

-       Yorum- bölümüne girmenizi rica ediyoruz.

Hem yorumlarınız kalıcı olur

Hem de katkılarınız insanımıza yeni ufuklar açar.

Çok memnun oluruz.

 

 

Sevgiler.

Teşekkürler.

 

YAHUDİLERLE İLE İLGİLİ MAKALELER VE LİNKLERİ

 

 

1.

… KAYBEDECEKSİN İSRAİL

https://www.pendikgazetesi.com.tr/kaybedeceksin-israil_24095m.html 

 

2.

… Gördük ki,

https://www.pendikgazetesi.com.tr/gorduk-ki_23877m.html

 

3.

…İSRAİL TERÖR ÖRGÜTÜ

https://www.pendikgazetesi.com.tr/israil-teror-orgutu_24135m.html

 

 4.

... Kötülüğün ve ırkçılığın adı YAHUDİLER

https://www.pendikgazetesi.com.tr/kotulugun-ve-irkciligin-adi-yahudiler_24700m.html

 

 

  

 

Sıraya göre okunması önerilir.

 

Sevgiler


Etiketler : israil terör gazze
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.