İslam Haber Girişi : 21 Mart 2023 15:30

Dua

Dua

Allah’ım!

“Hidayete erdirdiklerinle beraber bizi de hidayete erdir.

Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bize de afiyet ver”.

“Himaye ettiğin kimseler gibi bizi de himaye et. 

Bize verdiğin nimetleri bereketlendir”.

Niyetlerimizi, düşüncelerimizi, hislerimizi ve davranışlarımızı rızân ile te’lîf eyle…

Hatır-gönül bilenlerden eyle…

Ekmek ve tuz hakkını gözetenlerden eyle…

Bizleri gördüğümüzden geri bırakma…

Cümlemizi iki cihanda aziz eyle…

Ahir ve akibetimizi hayreyle…

Bütün geçmişlerimize rahmet eyle…

Rızkımızı geniş, ahlakımızı güzel, kazancımızı helal eyle…

Sa’yimizi meşkûr, zenbimizi mağfûr, amelimizi makbul, ticaretimizi len tebûr eyle…

Gözlerimize hüzün, yüreğimize ümitsizlik, ocağımıza ateş düşürme…

Bütün dertlerimizi, sıkıntılarımızı, müşkilatlarımızı hall ü âsân eyle…

İşimizi, gücümüzü rast getir…

Amin