… ÜZERİNDE ŞÜPHE OLMAYAN TEK KİTAP, KURAN’DIR.

… ÜZERİNDE ŞÜPHE OLMAYAN TEK KİTAP, KURAN’DIR.


 … MÜSLÜMANIN HADİSLERE BAKIŞ AÇISI

 

. Öncelikle ve kesinlikle bilinmelidir ki:

ÜZERİNDE ŞÜPHE OLMAYAN TEK KİTAP, KURAN’DIR.

 

O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, muttakiler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.

BAKARA 2- Diyanet Vakfı Meali

 

. ALLAH’A TESLİM OLMAK

“… De ki: "Doğru yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Âlemlerin Rabb'ine teslim olmakla emrolunduk.”

ENAM 6/71

.

“Bu Kur'an, en doğru yolu gösterir…”

İSRA 17/9

.

“Rabb'inizden size indirilene uyun…”

ARAF 7/3

.

“… De ki: "Doğru yol, Allah'ın gösterdiği yoldur…”

ALİ İMRAN 3/73

.

“… Uyarımdan korkanlara Kur’an ile öğüt ver.”

KAF 50/45

.

“…Ben sadece bana vahyedilene uyarım…”

AHKAF 46/9

.

“De ki: Ben, sizi sadece vahiy ile uyarıyorum...”

ENBİYA 21/45

.

”… Ben Müslim olmakla (vahye tam teslim olmakla) emrolundum! Ve Kur'an'ı tilâvetle (bağlamları ve açıklayanlarıyla okumakla)…”

NEML 27/91, 92

.

“… Siz ondan (Kur’an’dan) hesaba çekileceksiniz.”

ZUHRUF 43/44

.

“Âyetlerimiz hakkında tartışanlar, bilsinler ki kendileri için kaçacak yer yoktur.”

ŞURA 42/35

 

 

. Sevgili Peygamberimize, iftira atılmasına razı olabilir misiniz?

Ya da peygamberimize atılan iftiralara, sorgulamadan, araştırmadan, Kur’an’a uygun mu değil mi diye bakmadan, sırf hadis kitaplarında geçiyor diye inanır mısınız?

 

. MİNİK BİR EMPATİ

Size, söylediğiniz isnat edilerek, söylemediğiniz sözlerin, tarafınızdan söylendiği söylense ve bu sözlere sizi sevdiğini iddia edenler, sizi tanıyıp bilmelerine rağmen araştırıp, soruşturmadan hemen inansalar- bu sizi üzmez mi, kırmaz mı, onların sevgilerinin samimiyetinden şüphe duymanıza sebep olmaz mı?

 

Şüpheden uzak durmak, kötü zandan sakınmak, takvaya en uygun davranış biçimidir.

 

Kurandan başka her kaynak, şüphelidir ve çok dikkat etmek gerekir.

Ki hele bu İslam ile ilgiliyse, her Müslümanın pür dikkatli olması, olmaz ise olmazdır

 

. ÖNCE KURAN MI – YOKSA HADİS OLDUĞU İDDİA EDİLEN SÖZLER Mİ?

Hadisleri tümüyle ret ya da tümüyle kabul doğru bir yaklaşım değildir.

Kur’an’a mutlak manada uyan, referansı Kur’an olan, tüm söz ve davranışlar ki -peygamber tarafından aksi asla ve hiçbir zaman düşünülemez ve olmamıştır-

HADİSTİR VE BAŞIMIZIN ÜZERİNDEDİR.

 

Çünkü o – peygamber-, Kur’an ehli, uygulayıcısı – Kur’an’ın yaşayan canlı modeli, örnekti.

O, adeta, yaşayan Kur’an’dı.

Peygambere ait olduğu iddia edilen ama Kur’an’a aykırı sözleri reddetmek peygambere karşı durmak mı – yoksa onun böyle bir söylem ve eylem içinde, bir an bile olmadığını tüm kalbimizle bildiğimizden, onu bu iftiralardan tenzih etmek, gerçek bir peygamber sevgisini titizlikle ortaya koymak mı?

Ona cidden ve samimiyetle, bilinçli bir bağlılık mı?

Bu konuda her mümin, önüne servis edilen ve bunları peygamber söyledi denilen sözleri, Kuran’a tabi tutmadan, araştırmadan, sorgulamadan inanması, samimi bir mümine yakışır ve imanı kamille örtüşür bir durum olabilir mi?

ÜZERİNDE ŞÜPHE OLMAYAN TEK KAYNAK KURAN DEĞİL Mİ?

İlgili ayet:İşte sana o Kitap! Kuşku/ çelişme/ tutarsızlık yok onda. Bir kılavuzdur o, sakınanlar için. Bakara 2

 

. HADİS DÜŞMANI KİMDİR?

Hadis düşmanı, peygamber söyledi denen tüm sözleri – araştırmadan, Kur’an’ın süzgecinden geçirmeden- tümüyle hadis kabul edenlerdir.

 

Peygamberini tanımamış ve iftiralara hemen inanmış biri ne kadar samimi, bir mümin olabilir ki?

 

Bu tipler, geleneksel zombi kafalardır. - çürümüş zihniyetleriyle çöplüğe- pisliğe mahkumdurlar.

İlgili ayet:Hem Allah’ın (akıl ve irade vermek suretiyle gerçekleşen) izni olmasaydı, hiçbir insan imana eremezdi! Ve O aklını kullanmayanları pisliğe mahkûm eder! Yunus 100

 

Nasıl olurda hadis konusunda hassas davranmazlar.

Bu konuda temel ölçüler edinmez, Kuran’ı baz almazlar.

Bu konunun, nasıl büyük bir istismar, aldatmaca, iman hırsızlığı konusuna malzeme yapıldığını görmezler.

Bu, İslam’a ve İslam peygamberine nasıl bir bağlılıktır.

Bu, büyük bir bilinç sorunu, bilinçsizlik değil midir?

 

Allah bu gibilerin üzerine pislik yağdıracağını söylüyor ve bizde şahit oluyoruz.

İlgili ayet: "Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hal böyleyken, mümin olsunlar diye sen insanları zorlayıp duracak mısın? Allah'ın (kuralına göre işleyen) izni olmadıkça hiç kimsenin inanması mümkün değildir. O akıllarını kullanmayanlara rics'i (azabı, rezilliği ve murdarlığı) verir." (Yunus, 10/99-100)

 

Bu tipler, Allah’a ve peygamberine atılan iftiralara hadis diyor, tapıyor. Dikkat edin, hassas olun, araştırın, sorgulayın diyenlere de olmadık yaftalar da bulunuyor, adeta küfür ediyorlar.

 

Şeytanın hilelerine alet oluyor- sözcülüğünü yapıyor, hizmet ediyorlar.

 

Bu konuya, din ve iman ciddiyeti ve mesuliyeti, gerçek peygamber sevgisi içinde yaklaşan samimi müminlere – Kuran sapığı – diyorlar ve seviyesizce ithamlarda bulunuyorlar.

 

Müminler ise, bu çamuru muhataplarına iade ediyor, temiz ve güzel dinimize sadakatle bağlı kalıyoruz.

 

Müminlerin hadislere bakışı bu-

 

Her an Kur’an oku- anla- ezberle- hayatına hâkim kıl.

Yoksa gayya çukuru, şeytana tapanları aşk ile bekliyor.

Oku ve kurtul bu sapkınlıklardan.

 

 

. MÜSLÜMAN, HADİSLERİ İNKÂR ETMEZ

Hiçbir gerçek hadis, Kur’an’a ters düşmez, düşemez.

Eğer düşüyorsa, o hadis değildir, iftiradır.

İslam’a yapılan bir saldırıdır.

 

. EN BÜYÜK HADİS KUR’AN’DIR.

Peygamberin en büyük hadisi, Kur’an’dır.

Biz onun diliyle, Kur’an’la buluştuk.

 

Peygambere inanmasak, onun sözlerine değer vermesek ki ama- onun sözlerine (o söyledi diye kendisine yaftalanan, iftiralara değil) – Kur’an’a nasıl inanırdık.

 

Kuran’ı bize peygamber söylemedi, tebliğ etmedi mi?

İlgili ayetler: “Peygamber size ne getirdiyse, onu alın; size neyi yasak ettiyse, ondan kaçının.” (Haşir, 59/7)

 

“Kim Resulullah’a itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur...” (Nisa, 4

 

Onun sözlerine, hadislerine değil, ona olan büyük ve hassas sevgi ve saygımız dolayısıyla ona atılmış iftiralara, ona yüklenmiş yalanlara karşıyız.

 

Çünkü o, Kuran’a aykırı tek bir harf söylemez. Ekleme ve çıkarma yapmaz, yapamaz. Hüküm vermez, veremez.

 

İlgili ayetler: Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır.3

O (size okuduğu), kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir.4Necm - 3-4 

 

. UYARI

Çünkü peygamber, bu konuda net bir biçimde, Allah tarafından Kuran’da uyarılmıştır.

 

Peygamber, Kur’an’a uymayan tek bir harf söylemez.

Eğer söyleseydi bak

Allah bu konuda kendisini nasıl uyarıyor:

 

İlgili ayetler: Hakka suresinde, bakın Allah ne diyor: 44.45.46.47. Eğer Peygamber bize atfen bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı, elbette onu bundan dolayı kıskıvrak yakalardık; sonra da onun şah damarını keser atardık. Hiçbiriniz buna engel de olamazdınız.[671] Bayraktar Bayraklı Meali

 

44﴿ eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, 45﴿ elbette onu kıskıvrak yakalardık. 46﴿ sonra onun can damarını koparırdık. 47﴿ hiçbiriniz buna mâni olamazdınız. Hâkka suresi - 44-47.

 

Gerçek hadis’e karşı değiliz- bak kardeşim: iyi oku- doğru anla lütfen – Kur’an’ı bize tebliğ eden peygamber- yani Kur’an, bir bütün olarak hadis-

Müminler, gerçekten peygamberimizin söylediği ve uyguladığı hadisleri asla inkâr etmez- peygambere isnat edilerek, saf Müslümanların kandırılmasına sebep olan- uydurma sözlere- hadis – diyerek, saf insanlara yedirilmesine karşıyız.

 

Yani müminler, peygamberin din hakkındaki sözlerine samimiyetle ve büyük bir titizlikle bağlıdır.

Sanki, o söylemiş gibi ona ve onun üzerinden İslam’a atılan iftiralara yem olmayız.

Reddimiz bu yalanlaradır.

 

. BANA VAHYEDİLENE UYARIM. BEN YALNIZCA AÇIK BİR UYARICIYIM

Yine de ki: “Ben, peygamberler arasında benzeri gelip geçmemiş biri değilim, bana ve size ne yapılacağını da bilemem, ancak bana vahyedilene uyarım. Ben yalnızca açık bir uyarıcıyım.9﴿Ahkâf 9

 

. PEYGAMBER, NEDEN DİNİ AÇIKLAMAZ, HÜKÜM VERMEZ, SÖZLERİNİN YAZILMASINI İSTEMEZ?

. ÇÜNKÜ

. KUR’AN-I ALLAH AÇIKLAR

Elif-Lâm-Râ. ¹ [BU] İLAHÎ BİR KİTAPTIR ki, ayetleri her şeyden bütünüyle haberdar olan hikmet sahibi [Allah] tarafından kendi içlerinde açık ve anlaşılır kılınmış, birbirleriyle açıklanmış ve ayrıca ² birbirleriyle bağlantılı olarak etraflı bir biçimde dile getirilmiştir. Muhammed Esed

 

“(Ya Muhammed Sana indirilenle bir an önce hükmetmek için onu (indirilen ayeti) dile getirme Onu (benzer ayetlerle) birleştirmek ve kur’an /ayet kümesi haline getirmek bizim işimizdir.

Onu kur’an /ayet kümesi haline getirdiğimizde o ayet kümesine uy. Zaten onu (sana indirileni, benzer ayetlerle) açıklamak bizim işimizdir.” (Kıyâmet 75/16-19) Abdulaziz Bayındır

 

. HÜKÜM ALLAHINDIR

“Siz Allah’ı bırakıp; sadece sizin ve atalarınızın taktığı birtakım isimlere (düzmece ilâhlara) tapıyorsunuz. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah’a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.Diyanet İşleri Meali (Yeni)

 

. O, KENDİ HÜKÜMRANLIĞINA KİMSEYİ ORTAK ETMEZ.”

25﴿ Onlar mağaralarında üç yüzyıl kaldılar, buna dokuz yıl da ilâve ettiler.

26﴿ De ki: “Ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi O’na aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki! Onların Allah’tan başka bir yöneticisi yoktur. O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez.”

 

. PEYGAMBER KURANA AYKIRI ASLA KONUŞMAZ

ÇÜNKÜ;

Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı,44﴿

Elbette onu kıskıvrak yakalardık.45﴿

Sonra onun can damarını koparırdık.46﴿

Hiçbiriniz buna mâni olamazdınız.47

Hâkka Suresi - 44-47

 

. DİLE GETİRİLMEYEN HADİS RİVAYETLERİ

[Örnek almak isteyenler için- KURAN- eksenli hadisler]

 

. SAMİMİMİSİNİZ?

Siz gerçekten, Resulullah’ın hadislerine inanmakta samimi iseniz ve

" Evet " Diyorsanız

 

O zaman soruyorum!

 

Peki; Neden âyetlerin desteklediği bu hadisleri önünüze koyduğumuz da

dolaylı inkâr ediyorsunuz?

 

. BUNLAR DA HADİS

Resulullah ölüm döşeğinde şöyle dedi:

Ben yalnızca Kur’an’ın haram kıldıklarını haram kılarım.

 

Allah’a yemin ederim ki benim adıma bir şeye (beni bahane ederek) sarılmasınlar.”

(Ebu Yusuf er-Redd, 31) s.85

 

 

 

"Allah elçisinden sözlerini yazmak için izin istedik, bize izin vermedi.” (Tirmizi, es-Sünen, K. İlm, sayfa 11)

 

 

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı dinledim diyordu ki:

"Hakkımda, Hıristiyanların Meryem oğlu İsa'ya yaptıkları aşırı övgülerde bulunmayın. Şurası muhakkak ki ben bir kulum. Benim için "Allah'ın kulu ve elçisi" deyin."

[Buhârî, Enbiya 44, ][1]

 

“Ben Abdullah’ın oğlu Muhammed’im Allah’ın kulu ve resulüyüm Allah’a yemin ederim ki O’nun verdiği makamın üstüne beni çıkarmanızı sevmiyorum”

(Ahmed b Hanbel, Müsned, 1/153, 24)

 

Mutarrif İbnu Abdillah, babası (radıyallahu anh)'tan naklediyor: "Benî Amir heyetiyle Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın yanına gitmiştik:

"Sen bizim efendimizsin!" diye hitap ettik.

"Efendi, Allah'tır!" buyurdular. Biz:

"Fazilette en ileride olanımız, mertlikte en başta gelenimizsin!" dedik. Bize:

"Söylediğinizin hepsi bu veya buna yakın bir söz olsun. Şeytan sizi (mübalağalı medihlerde) koşturmasın!" buyurdular."

[Ebu Davud, Edeb 10, (4806)]

 

-Kurandan başka hidayet kaynağı arayan, sapmıştır.

( Tirmizi 2906 )

 

"Bana mucize olarak verilen ise ancak Allah'ın bana vahyettiğidir / Kur'an'dır."

(Buhârî, İ'tisâm, 1).

 

Rasulullah ölüm döşeğinde şöyle dedi:

Ben yalnızca Kur’an’ın haram kıldıklarını haram kılarım.

Allah’a yemin ederim ki benim adıma bir şeye (beni bahane ederek) sarılmasınlar.”

(Ebu Yusuf er-Redd, 31) s.85

 

"Allah’ın kitabında helal kıldığı helal, haram kıldığı haramdır. Hakkında sustuğu ise serbesttir. Allah’ın serbest bıraktıklarını kabul edin ve bilin ki Allah hiçbir şeyi unutucu değildir."

(Ebu Davud k. etime 39/Tırmizi k. libas 6 ibni mace k. etime 60/ El-müracaat sayfa 20)

 

Din konusundaki ihtilaflarda size Kur'an yeterlidir.

[5424-Buhârî-Müslim-Nesâî] [4727-Muvatta-Müslim] [5406-Buharî-Müslim]

 

Abdestsiz Kur'an tutulabilir ve okunabilir.

[3773-Buhâri] [3890-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-Nesai (Hadis No.3862) (İbrahim Canan çevirisi C.11 s.120 Hadis no:3890 c.3 Hadis No.3890)

 

"Benden bir şey yazmayın, benden Kur'an dışında bir şey yazan onu yok etsin"

(Sahih-i Müslim c.4, sayfa 97, Sünen-i Daremi, c.1, sayfa 119; Sünen-i Ahmed. b. Hanbel c.3, sayfa 182) (Sahihi Müslim Kitab-ı Zühd, Hanbel, Müsned 3/12, 21, 33)

 

 

"Zeyd b. Sabit'ten: Resulullah bizi hadislerini yazmaktan alıkoydu ve bizim yazdığımız hadisleri yok etti."

(Sünen-i Ebu Davud, İlim Kitabı, c.3, sayfa 319)

 

"Allah elçisinden sözlerini yazmak için izin istedik, bize izin vermedi.”(Tirmizi, es-Sünen, K. İlm, sayfa 11)

 

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı dinledim diyordu ki:

"Hakkımda, Hıristiyanların Meryem oğlu İsa'ya yaptıkları aşırı övgülerde bulunmayın. Şurası muhakkak ki ben bir kulum. Benim için "Allah'ın kulu ve elçisi" deyin."

[Buhârî, Enbiya 44, ][1]

 

“Ben Abdullah’ın oğlu Muhammed’im. Allah’ın kulu ve resulüyüm Allah’a yemin ederim ki O’nun verdiği makamın üstüne beni çıkarmanızı sevmiyorum”

(Ahmed b Hanbel, Müsned, 1/153, 24)

 

"Size sadece Kuran'ı bırakıyorum; ona uyarsanız yolunuzu şaşırmazsınız"

(Müslim 15/19 Nu, 1218; İbn Mace 25/84 Nu, 3074; Ebu Davud 11/56, No. 1905).

 

-Kuranın haram kıldığını helal kılan, helal kıldığını haram kılan Kuran’a inanmamıştır.

[435- Tirmizî]

 

-Allah’ın helal kıldığını haram kılmak, şirktir

[5936-Müslim]


-Kuranın haram kıldığını haram, helal kıldığını helal gören cennete girer 

[424- Tirmizi]

 

-Nebileri methedip putlaştırmayın.

[5392-Buhârî] [5394-Tirmizî] Kimseyi methetmeyin [5393-Buhârî-Müslim-Ebu Davud]

 

-Beni, hiçbir peygamberden üstün tutmayın.

[4338-Buhârî-Müslim-Ebu Dâvud] [4346-Ebu Davud]

 

"Beni Hz. Musa'ya üstün kılmayın!

Buhari, Husumat 1, Enbiya 34, 35, Rikak 43, Tevhid 31; Muslim, Fezail 160, (2373); Ebu Davud, sunnet 14, (4671); Tirmizi, Tefsir, Zumer, (3240).

 

Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor:

"Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

"Bir kulun: "Benim, Yunus Ibnu Metta'dan hayırlı olduğumu" soylemesi uygun olmaz.

Buhari, Enbiya 35, Tefsir, Nisa 26, Tefsir, En'am 4, Tefsir, Saffat 1; Muslim, Fezail 166, (2376); Ebu Davud, Sunnet 14, (4669, 4670)

 

-Kuranı uygulamak amacıyla okumamak, Yahudi ve Hıristiyanlara benzemektir.

[4139-Tirmizî]

 

-Kuranı anlamaya gayret edin.

[915-Buharî-Müslim-Tirmizî-Ebû Davud]

 

-Kuranı anlamadan okumayın.

[918-Müslim-Ebû Davud] [4124-[Buhârî] [4125]

 

-Abdülaziz İbn Rufey şöyle dedi Ben Şaddat İbn Makıl ile beraber İbn Abbasın yanına girdim Şaddat İbn Makıl Abbasa Nebi(a.s) bir şey bıraktı mı diye sordu:İbn Abbas;

Mushaf’ın iki yanını kuşatan ciltler arasında bulunandan başka bir şey bırakmadı - dedi.

Biz yine beraberce Muhammed İbnul Hanefiyyenin yanına girdik ve ona da aynı suali sorduk Muhammed İbnul Hanefiyye de;

-İki kapak arasında bulunandan başka bir şey bırakmadı- dedi

(Buhari, Kitâbu Fedail’l -Kur’an 39 Cilt 11 sayfa 5112 Ötüken 1988)

 

-Ebu Bekir(r.a) nebinin vefatından sonra halkı toplamış ve onlara şöyle demiştir.

Sizler Allah’ın elçisinden hadisler naklediyorsunuz. Bu durumda sizden sonrakiler, daha büyük anlaşmazlıklara düşecektir. Allah’ın elçisinden hadis nakletmeyin. Sizden hadis nakletmenizi isteyenlere deyiniz ki İşte Allah’ın Kitabı. Aramızda onun helalini helal kılın, haramını haram görün.

( Zehebi, TezkiratulHuffaz 1/3 , Buhari 1.cilt )

 

. TÜM BU HADİSLERDEN NE ANLAMALIYIZ

Doğru da olsa, Kuran varken, zanlardan oluşan rivayetler, iman ve ibadet esaslarımızı belirlemez, bu yollarla hurafe ve batıl inançlara kapı aralanır, Müslümana Kuran yeter.

.

Vahyin tebliğ edildiği ilk andan itibaren Nebi ile ömrünü geçirenler hiçbir HADİS nakletmemiştir.

.

Ebu Hureyre, Nebi’nin yaşamının sadece son 2 (iki) yılında; arada bir, onun yanında bulunmuştur. Ancak 5.374 (beşbin üçyüz yetmişdört) sözü, NEBİ’YE ATFEN nakletmiştir. Yâni Nebi hiçbir âyet okumasa ve kendi sözünü söylemiş olsa; her güne 39 HADİS düşmektedir.

.

Nebi’nin eşi Hz. Âişe: (Ebu Hureyre’ye) “Nebi’den duymadığım sözleri naklediyorsun.”

(ZEHEBÎ, SİYERU ÂLEMUN NUBELA 2.cilt, SAYFA 435)

.

VAHYE İLK TESLİM OLANLARDAN HZ. ÖMER’İN; nebiye atfen söylentiler UYDURDUĞU İÇİN, Ebu Hüreyre’ye tehditvâri davrandığı, TÜM SÜNNÎ KAYNAKLARDA yazılıdır.

.

EBU HUREYRE: “Size naklettiğim şu hadisleri Ömer zamanında anlatsaydım, değneği ile beni döverdi.”

(EZ ZEHEBÎ – TEZKÎ – RETUL – HUFFAZ)

.

VAHYE İLK TESLİM OLANLARDAN HZ. ALİ: “Nebi’ye atfen EN FAZLA YALAN İSNAT EDEN Ebu Hüreyre’dir.”

(İBNU EBUL HADÎD, ŞERHU NEHCUL BELAĞA, 1.cilt, SAYFA 360)

.

Muâviye (Emevîlerin ilk yöneticisi) döneminde, Ebu Hureyre’ye EL-AKÎK’de, içinde KÖŞK bulunan arazi hediye edilmiştir.

 

(Alıntı)

 

. HADİSSİZ KURAN, TAM OLMUYOR MU?
6/EN'ÂM-115: Rabbinin kelimeleri doğruluk ve adaletle tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, İşitendir, Bilendir.

 

. KURAN HER ŞEYİ AÇIKLAR.
HADİSSİZ HER ŞEYİ AÇIKLAYAMAZ MI?

16/NAHL-89: Her topluluk içinden, kendilerine karşı bir tanık gönderdiğimiz, şunlara karşı da seni tanık olarak getirdiğimiz gün... Biz sana bu kitabı, her şeyi açıklayan, bir yol gösterici, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik.

 

. HADİSSİZ KURAN, BİZE YETMİYOR MU?
29/ANKEBÛT: 51 Bu kitabı sana indirmiş olmamız ve kendilerine okunması onlara yetmez mi? Bunda inanan bir toplum için bir rahmet ve öğüt vardır.

 

. KURAN KARANLIKLARDAN AYDINLIĞA ÇIKARIR.
HADİSSİZ AYDINLIĞA ÇIKAMAZ MIYIZ?

14/İBRÂHÎM-1: A.L.R. Bir kitaptır. Onu sana indirdik ki, halkı Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarasın, O Güçlü ve Övgüye layık olanın yoluna. . .

 

. PEYGAMBERİMİZ SADECE İLAHİ HADİSLERLE UYARDI.

KURAN DIŞI HADİSLER NE ZAMAN DİN OLDU?
6/EN'ÂM-19: Sor; 'Kimin tanıklığı büyüktür?' De ki: 'Benimle sizin aranızda ALLAH tanıktır. Sizi ve ulaştığı herkesi uyarmak için bana bu Kuran verildi. Allah’tan başka Tanrı olduğuna mı tanıklık ediyorsunuz?' 'Ben böyle tanıklık etmem,' de ve ardından şunu da söyle: 'O bir tek Tanrı, ben sizin ortak koştuğunuz şeyden uzağım.'

 

. ALLAH'IN İLMİ YETMEDİ Mİ, PEYGAMBERİN İLMİ DAHA MI YÜKSEK SİZE GÖRE?
7/A'RÂF-52: Bilgiyle detaylandırdığımız, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitabı onlara getirdik.

 

. HADİSLERE, KURAN DIŞI SÖZLERE GİTMEK, BU AYETİ İNKÂR OLMUYOR MU?
28/KASAS-87: Sana indirildikten sonra seni Allah’ın ayetlerinden saptırmasınlar. Rabbine çağır; ortak koşanlardan olma.

 

. KURANDAN BAŞKA, HANGİ HADİSE İMAN EDİYORSUNUZ?
45/CÂSİYE-6: Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz Allah’ın ayetleridir. Allah’tan ve ayetlerinden başka hangi hadise inanıyorlar?

 

. MÜNAFIKLAR,İSLAM DAN UZAK DURUN –

Nedir bu dinin dinci geçinen, fundamentalistlerden - İslam’ın, Müslümanların çektiği –

 

 

. DİN, KURAN’DIR.

Allah'ın kelamı size neden yetmiyor.

Allah eksik mi gönderdi? –

Neyi tamamlamaya, uydurmaya çalışıyorsunuz.

Mahşerde Allah’a, - sen eksik gönderdin, biz tamamladık mı diyeceksiniz.

Bu işin 2. yarısı çok zor olur, şimdiden uyanın ve Allah'ın ipine sarılın.

 

Ve Kur’an’ı açıklamayı Allah kendi üzerine almıştır.

Peygamberine bırakmamıştır.

O sadece bir tebliğci ve örnek bir mümindir.

 

Ve bak Kur’an’da ne diyor sevgili peygamberimiz: de ki:

"ben (Allah’ın) elçilerin(in) ilki değilim ve (onların tümü gibi) ben de bana ve size ne olacağını bilemem, sadece bana vahyolunana uyuyorum çünkü ben sadece açık bir uyarıcıyım". Ahkaf 9

 

 

 

. HADİSLERE BAKIŞTAKİ TEMEL ÖLÇÜMÜZ

Bir sözün Kuran'a uygun ve güzel olması, o sözün peygamber tarafından söylendiği anlamına gelmiyor ve "zan" olma özelliğini değiştirmiyor.

 

Ancak bu sözlerin- Kuran’a uygun – olması, olmaz ise olmaz ön şartıyla hadis diye kabul etmekte de bir sakınca yok.

 

 

. SEN, BEN DİN HAKKINDA KONUŞUYORUZ DA PEYGAMBER KONUŞMAYACAK MI?

- YA DA ONUN KONUŞTUKLARINI YOK MU SAYACAĞIZ.

Tabi ki hayır. Kuran’a ters düşmeyen, uyan- tüm söz ve davranışlarının başımızın üstünde, gönlümüzde yeri vardır.

 

Mümin, hadislere değil- hadis diye peygambere- İslam’a- Allah'a atılan iftiralara karşıdır.

Elmalarla, armutlar birbirine karıştırılmamalı.

Artık bu nüansı, ayrıntıyı, anlamalıyız.

Artık farkında olun, peygamber üzerinden İslam’a yapılan sinsi saldırıların.

Ve dininize Allah’ın istediği gibi yönelin.

Elin şeytanının, dine- peygamber üzerinden sokuşturduğu iftiraları- yalanları din sanmayın.

Bedeli çok ağır olur.

Keşkesi yok bu işin.

 

 

Sevgiler


… Önyargısız ve samimiyetle sorgularsanız,

Gerçeğin bilgisi (hikmet) size sunulur …

                                                                                                                                                                                                                   

erolyazıcı / ABBEYT ♥️

... Bu makale hakkında, siz ne düşünüyorsunuz?

  

/ Rica

Yorumlarınızı rica ediyor, bekliyoruz.

‘Sizin fikirlerinizi çok önemsiyoruz.’

Güzel yorumlarınızı, makalemizin altında ki

-Yorum- bölümüne girmenizi rica ediyoruz.

Hem yorumlarınız kalıcı olur,

Hem de katkılarınız, insanımıza yeni ufuklar açar.

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.
  • erol yazıcı 24 Haziran 2024 23:29

    … Önyargısız ve samimiyetle sorgularsanız, Gerçeğin bilgisi (hikmet) size sunulur … Hayırlı cumalar erolyazıcı / ABBEYT ♥️ ... Bu makale hakkında, siz ne düşünüyorsunuz? / Rica Yorumlarınızı rica ediyor, bekliyoruz. ‘Sizin fikirlerinizi çok önemsiyoruz.’ Güzel yorumlarınızı, makalemizin altında ki -Yorum- bölümüne girmenizi rica ediyoruz. Hem yorumlarınız kalıcı olur, Hem de katkılarınız, insanımıza yeni ufuklar açar. Yorumlarınız ve geri bildirimleriniz, çok değerli. Lütfen düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Eğer bunu yaparsanız, Çok memnun oluruz. Saygılar, Sevgiler. Teşekkürler. İLGİLİ DİĞER MAKALELER … ÜZERİNDE ŞÜPHE OLMAYAN TEK KİTAP, KURAN’DIR. https://www.pendikgazetesi.com.tr/uzerinde-suphe-olmayan-tek-kitap-kuran-dir_25939m.html ... HZ. MUHAMMED'İN PUTLAŞTIRILMASI Ihttps://www.pendikgazetesi.com.tr/hz-muhammed-in-putlastirilmasi_25937m.html HADİS ADI ALTINDA İSLAMA İFTİRALAR https://www.pendikgazetesi.com.tr/hadis-adi-altindaki-islama-iftiralar_25930.html HADİS KONUSU, CİDDİ İMTİHAN https://www.pendikgazetesi.com.tr/hadis-konusu-ciddi-imtihan_25931.html PEYGAMBERİN HER SÖYLEDİĞİ VAHİY MİDİR? https://www.pendikgazetesi.com.tr/peygamberin-her-soyledigi-vahiy-midir_25932.html