SÖZÜN ÖZÜ (DÜŞÜNCE SİSTEMİ ve SİYASET KURUMU)

DÜŞÜNCE SİSTEMİ ve SİYASET KURUMU

Siyasi Partiler; demokrasinin en önemli kurumlarından olup, siyaset kurumunun temel taşıdır. Siyasi partiler; milli, özgürlükçü, demokrat düşünce sistemi, ideolojik düşünce sistemi, sosyal sınıf ve siyaset mühendislerince onun bunun taşeronluğunu yapma zaafı içinde olan ve ihtiraslı siyasi kişi/kişilere kurdurulan partiler ile çoğalmaktadır.
İdeolojik düşünce sistemi; genellikle sonu …..izm le biten geçmişten günümüze kadar çok fazla bir değişime uğramamış kronik, statükoyu içinde barındıran, hedef kitlesi azınlık olan saplantılı bir yapı olup; bir avuç (azınlık) kişisi ile insanlığa hükmetme arzusu içinde olan bir sistem ..izm’leri olup, uygulayıcıların uygulamalarının (faaliyetlerinin) oransal olarak yüzdesi düşük, kuram sahiplerinin (…izm sistemini üreten) öngörülerinin oransal yüzdelerinin yüksek olduğu yönetim anlayışıdır. Bunlara; Kapitalizm, Sosyalizm, Liberalizm, Faşizm, Teokratizm ve Kominizm’i örnek olarak gösterebiliriz.
Dünya tarihi; Kapitalizmin liberalizme giden yol, sosyalizmin kominizme giden yol, ırkçılığın faşizme giden yol, dinciliğin ise teokratizme giden yol olduğu örnekleri ile doludur. Kapitalizm ve liberalizm insanlığı ekonomik dayatmalarla baskılarken, sosyalizm ve kominizm desbot antidemokrat yöntemleri benimser, faşizm; ırkçı yöntemleri uygulayarak kendi ırkı dışındakileri ötekileştirip baskılar, teokratizm ise dini gerekleri/anlayışları algıları uygulamak sureti ile insanın yaşam alanına müdahale eder.
İdeolojik düşünce sistemi; …izm’lerin hakimiyetinin olduğu yönetim sistemleri olduğundan,. Bu sistemde; egemenliğin sahibi millete; seçilmesi halinde neyi ne şekilde yapacağını/yapmayacağını, hangi projeleri hayata geçireceğini, insan hak ve hürriyetlerinin önündeki engelleri kaldırma ve/veya koyma vs. gibi konularda yazılı bir taahhütname, manifesto (secim beyannamesi, program) ile ve/veya ideolojilerinin el kitaplarındaki öngörülere göre milletten yetki istenmek sureti ile yönetmeye aday olurlar, mutlak çoğunluğa ulaşmaları halinde millete yazılı ve/veya sözlü taahhütleri ile ideolojilerinin gereğini yerine getirirler. Bu sistemde uygulayıcılar; meri hukuk içinde hareket edip, demokrasiyi araç olarak kullanarak faaliyetlerini ideoloji sahibinin öngörülerine göre hareket ederek antidemokratik/baskıcı/müdahaleci sistemi kurarlar.
Bu farklı …izm’lein (ideolojik yönetim sistemleri) uygulayıcılarının mutlak çoğunlukla yönetme imkanı bulamadığı durumlarda, (bu …izm’lerin yönetim biçimi aynı amaçları siyah beyaz kadar birbirlerinden farklıdır) atanmışların (bürokrasi) rol alması kaçınılmazdır.
Siyaset kurumunun; kişi/kişilerinin ihtirası sonucu çeşitlenmesi yani; yeni parti kurma ve/veya yeni parti arayışları; siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Ülkemiz üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin, siyaset mühendisliğinin siyaset kurumunu zayıflatmak amaçlı kirli tezgâhıdır. İhtiras sahipleri, emirleri; menfaat çevrelerinden ve/veya ülkemiz üzerinde kirli emelleri olan iç ve dış dünyadan aldığını söylemek yanlış olmaz. (böl parçala yönet)

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.