PENDİK’TE OSMANLI ÖNCESİ DÖNEM

İstanbul Boğazı ile Sakarya Nehri arasındaki bölgeye yerleşen ilk devletlerden biri olan Frigler’in kolu Bebrikler, bugünkü Pendik’e Bebrikya dedi.

MÖ 650 yılında bu bölgeye yerleşen ve Bitinya adını veren Bitinler ise Anadolu’ya hakim olmak isteyen Perslerin egemenliği altına girse de bir süre sonra Bitinya Krallığını kurar.

Roma İmpatorluğu, MÖ 85 yılında Kalkhedon’a (Kadıköy) ayak bastıktan sonra MÖ 74 yılında Pendik’in de bağlı olduğu Bitinya’yı egemenlik altına alır. Pendik, MS 255’te Got İstilası sonrası diğer bir hükümdarlık olan Perslerin Kadıköy’e yaptıkları seferlerin de uğrak yeri olmuştur.

Pendik’in İslâm’la tanışması 668 yılında Ebu Süfyan komutasındaki orduların Üsküdar’a kadar ilerledikleri seferle gerçekleşir. 941’de Rus İstilasına uğrayan Pendik ve çevresi, 1071 Malazgirt Savaşında Müslüman Türklerce egemenlik altına alınır.

1096 Haçlı Seferlerinde tahrip edilen Pendik, 1204 yılında İstanbul’u ele geçiren Katolik Haçlıların Latin Devletine ev sahipliği yapar.

 

 

 

 

 

  • 3 / 1 PENDİK’TE OSMANLI ÖNCESİ DÖNEM 0

  • 3 / 2 PENDİK’TE OSMANLI ÖNCESİ DÖNEM 1

  • 3 / 3 PENDİK’TE OSMANLI ÖNCESİ DÖNEM 2