PENDİK OSMANLI DÖNEMİ

Pendik, ilk defa 1328’de Aydos Kalesi’nin fethiyle Türklerin eline geçer. Kalenin fethini gerçekleştiren Kara Gazi Abdurrahman, Orhan Gazi tarafından Aydos Tekfurunun kızıyla evlendirilir.

Yıldırım Beyazıt Dönemi’nde doğuya yapılan seferleri fırsat bilen Bizans, Pendik’i birkaç defa eline geçirmiş olsa da Fatih Sultan Mehmet Han’ın 1453’te İstanbul’u fethetmesiyle Pendik, kesin olarak Türk-İslâm Medeniyetine ev sahipliği yapacaktır.

İskân amacıyla Anadolu’dan gelen Türkler, Pendik’teki Kurtköy, Dolayoba, Yayalar, Şeyhli gibi köyleri kurmuşlardır.

  • 7 / 1 PENDİK OSMANLI DÖNEMİ 0

  • 7 / 2 PENDİK OSMANLI DÖNEMİ 1

  • 7 / 3 PENDİK OSMANLI DÖNEMİ 2

  • 7 / 4 PENDİK OSMANLI DÖNEMİ 3

  • 7 / 5 PENDİK OSMANLI DÖNEMİ 4

  • 7 / 6 PENDİK OSMANLI DÖNEMİ 5

  • 7 / 7 PENDİK OSMANLI DÖNEMİ 6