PENDİK ESKİYE DAYANAN NÜFUS HAREKETLERİ

Diğer bir göç dalgası 1930’lu yıllarda Anadolu’dan olmuştur. 1935 yılında nüfus 4 binken yurtdışından ikinci bir göç dalgasıyla 1960’ta 14 bin olmuş, 1970’e girildiğinde ise 30 bini bulmuştur.

1970’lerden itibaren ilçenin sayfiye yapısı bozulmaya başlamış, sahilde bulunan konakların ve yazlıkların yerini çok katlı yapılar almaya başlamıştır.

1980’de onaylanan ve İstanbul’daki sanayi gelişimine yeni düzenleme getiren Büyük İstanbul Nazım Planının hayata geçmesiyle Pendik’in 60 binlik nüfusu 1990’da 235 bine ulaşmıştır.

KAYNAKÇA

(1) Pendik (Başlangıçtan 1924’e Kadar), Sadullah Tezcan

(2) Tarih Öncesi Dönemlerin İstanbul’u, Bizantion’dan İstanbul’a Bir Başkentin 8000 Yılı – SSM Sergi Katalogu

(3) Marmara Bölgesi ve Trakya’da Prehistorik İskân Tarihi Bakımından Araştırmalar (1959-1962) – Belleten Cilt XXVII

  • 7 / 1 PENDİK ESKİYE DAYANAN NÜFUS HAREKETLERİ 0

  • 7 / 2 PENDİK ESKİYE DAYANAN NÜFUS HAREKETLERİ 1

  • 7 / 3 PENDİK ESKİYE DAYANAN NÜFUS HAREKETLERİ 2

  • 7 / 4 PENDİK ESKİYE DAYANAN NÜFUS HAREKETLERİ 3

  • 7 / 5 PENDİK ESKİYE DAYANAN NÜFUS HAREKETLERİ 4

  • 7 / 6 PENDİK ESKİYE DAYANAN NÜFUS HAREKETLERİ 5

  • 7 / 7 PENDİK ESKİYE DAYANAN NÜFUS HAREKETLERİ 6