… Nasıl zengin olunur?

… Nasıl zengin olunur?


Vererek, gönülden, isteyerek, severek, aşk ile…ver

 

En zengin kim?

Zenginliğin sırrı: - işini en iyi şekilde yapmak, Şükür ve infak

 

"Şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım."  (İbrahim: 7)

 

Çünkü Allah cömertliği sonsuz olandır.

Cömertliği ve cömertleri sever.

 

Önce karar vermelisin

Neyin zengini olmak istiyorsun?

Paranın mı?

İlmin mi?

Sevginin mi?

Vs.

Neyin zengini olmak istiyorsan, elindeki imkanlar nispetince, ondan bolca vereceksin.

Unutma ki, rızkı veren Allah’tır.

Bu yüzden Allah’ın rızasını kazanmaya, O’nun lütfuna layık olmaya çalışmalısın.

 

"Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler." (Bakara: 3)

 

Paranın zengini olmak istiyorsan, parandan vereceksin.

Mesela cömertçe zekât, bol bol sadaka, karşındakinin ihtiyacını hissettiğinde veya ihtiyaçtan istenildiğinde, imkânın varsa veya imkanların oranında ve hatta biraz da zorlayarak borç/sadaka vereceksin.

 

"Allah'a güzel bir borç takdiminde bulunacak kim var? Ki, Allah ona kat kat fazlasını versin." (Bakara: 245)

 

"Eğer siz Allah'a güzel bir borç takdiminde bulunursanız, andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere sokarım." (Mâide: 12)

 

"Eğer Allah'a güzel bir ödünç takdiminde bulunursanız, Allah onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, ceza vermekte acele etmeyendir." (Teğâbün: 17)

 

"Kim Allah'a güzel bir ödünç takdiminde bulunursa, Allah da onun karşılığını kat kat artırır. Ayrıca ona cömertçe verilecek bir mükâfat da vardır." (Hadîd: 11)

 

"Allah'a güzel ödünç takdiminde bulunun." (Müzzemmil: 20)

 

"Kendiniz için önden ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz, hem de daha üstün ve mükâfatça daha büyük olmak üzere." (Müzzemmil: 20)

 

"Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç takdiminde bulunanlara, verdikleri kat kat artırılır." (Hadîd: 18)

 

"Onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir kaygı hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile, Muhâcir kardeşlerini tercih ederler." (Haşr: 9)

 

 

. ZENGİNLİĞİN YOL HARİTASINI, SIRRINI, ŞİFRELERİNİ YÜCE ALLAH AÇIK AÇIK VERİYOR

 

 

“Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği, yedi başak bitirmiş ve her başağında yüz tane olan buğday örneği gibidir. Allah, tercihini doğru yapana kat kat verir. İmkânları geniş olan ve her şeyi bilen Allah’tır. " Bakara 2/261

 

"Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır; kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. " En'âm Suresi - 160

 

. PEKİ BUNUN ÖLÇÜSÜ NEY?

 

"Eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma; sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin! " İsrâ Suresi – 29

 

"Onlar ki, harcadıkları zaman ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında dengeli olur." Furkân: 67

 

"Rahman'ın o kulları ki, harcadıkları zaman ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisinin arasında dengeli olur." Furkân: 67

 

. KİMLERE YARDIM ETMELİ

Verirken dikkatli olmak, namuslu ve iffetli olan muhtaçları ihmal etmemek gerekir.

Bu Rabbimizin emridir.

 

"(Yapacağınız hayırlar,) kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler, iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir." Bakara, 2/273

 

"Allah müminlere karşı çok lütufkârdır." (Âl-i imrân: 152)


İlmin zengini olmak istiyorsan, bildiklerini paylaşacaksın.

Sevginin zengini olmak, çok sevilmek istiyorsan – sen de içten ve samimiyetle seveceksin.

Çalışarak, emek harcayarak, alın teri dökerek, başararak, helal ve temiz yollardan zengin olmaya çalışmalısın.

Çünkü başkalarına muhtaç ettiren fakirlik, en hafif şekliyle zillettir.

İnsanları senin zenginliğin değil, cömertliğin mutlu eder.

Yoklukta bizim kadar zengini yok – dedi, ezgin bir yaşlı adam ve sustu - daldı  dinleyenler, hüzünlendi ortalık epey bir an....

Zengin olmak ayrı şey/cömert olmak bambaşka bir şey:- ama zengin ve cömert olmak çok daha özel bir şey:- onunda ötesi zengin – cömert ve mümin olmak; işte harikulade olan – en güzel olan da bu işte

Ver ve unut.

Teşekkür dahi bekleme

Verebildiğin için,

Vermeyi, sana nasip ettiği için,

Verdiğini alacak birini, karşına çıkardığı için,

Ve o kişi verdiğini, kabul ettiği için,

Ayrıca, büyük bir şükürle, Allah’a teşekkür etmelisin.

Nankörlük edildiğinde de asla üzülmeyeceksin.

Çünkü sen, Allah için vermiştin, vermelisin.

Onun için, üzülmeni gerektiren bir durum yok.

Aksine nankörlük edildiğin de dahi verdiğinden pişmanlık duymuyor ve vermekten soğumuyorsan ve O’nun rızası için aşk ile vermeye devam edebiliyorsan, gerçekten Allah için verenlerdensin.

Karşılık bekleyen, bekleyerek veren, zaten vermemiştir, yatırım yapmıştır.

Tek yatırımın, Allah rızası olmalıdır.

 

"Biz sizi ancak Allah rızâsı için yediriyoruz!" İnsan: 9

 

Maksadımız Allah-u Teâlâ'nın hoşnutluğunu elde etmektir.

 

"Sizlerden ne bir karşılık ne de bir teşekkür beklemiyoruz." İnsan: 9

 

Zengin olmanın en kısa yolu – vermektir.

Vermek, toprağa tohum ekmek gibidir.

Toprağa bir tohum taneciği ekersin, verirsin, bırakırsın ve o da sana misliyle geri gelir.

O muhteşem ürünleri, seyretmek bile, sana tarifsiz bir keyif verir ve onlardan çok şeyler kazanırsın.

Yani, verdiğin her şeyin karşılığını sadece ve sadece Allah’tan umacak, sonuçlarını Allah’tan bekleyeceksin.

Zengin olmak için toprağa ektiğin tohum gibi, elde etmek istediğini, önce sen- imkanlarının en yüksek oranında, severek, isteyerek verecek ve samimiyetini ortaya koyacaksın.

Fakire en güzel şekilde verenlere – Allah bitmeyen bereketler nasip eder.

Zenginlik sevdiklerim hayattayken- onlarla o imkânları değerlendirebileceksem güzel- sonra olsa da olur olmasa da...

 

"Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah'a aittir." Hûd: 6

 

"Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütuf sahibidir." Yunus: 60

 

"De ki: Rabb'im kullarından dilediğinin rızkını genişletir, dilediğine darlaştırır." Sebe: 39

 

"Allah kullarına lütufkârdır. Dilediğini rızıklandırır. O, kuvvetlidir, güçlüdür." Şûrâ: 19

 

"Dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin." Âl-i imrân: 27

 

"Eğer O, rızkınızı kesiverecek olsa, size rızık verecek kimdir?" Mülk: 21

 

"Hayırdan harcayacağınız Şey, Ana-Baba, Yakınlar, Yetimler, Düşkünler ve Yolcular İçindir. Hayır Olarak Ne Yaparsanız, Şüphesiz ki Allah Onu Bilir." Bakara: 215

 

"İşte Sizler, Allah Yolunda İnfak Etmeye Çağırılıyorsunuz. İçinizden Kiminiz Cimrilik Ediyor.
Amma Cimrilik Eden Bilsin ki, Ancak Kendisine Cimrilik Etmiş Olur. Allah Zengindir, Siz İse Fakirsiniz."
Muhammed: 38

 

"Kim Nefsinin, Mala Olan Hırs ve Cimriliğinden Korunursa, İşte onlar saâdete erenlerdir." Haşr: 9

 

"Allah'ın, kereminden kendilerine verdiği şeyde cimrilik edenler hiçbir zaman onu kendileri için hayırlı sanmasınlar. Bu onların zararınadır." Âl-i imrân: 180

 

"Cimrilik ettikleri şeyler kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır." Âl-i imrân: 180

 

"Sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda infak etmedikçe aslâ iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz, şüphesiz ki Allah onu bilir." Âl-i imrân: 92

 

"O, en muttaki olan kimse, ondan (cehennemden) uzak tutulur. O ki temizlenip arınmak üzere malını hayra verir." Leyl: 17-18

 

"Allah'ın iki eli de açıktır, dilediği gibi sarfeder." Mâide: 64

 

"Onlar, kendi canları çektiği halde; yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler." insan: 8

 

"Mallarını Allah yolunda hayra verip de sonra başa kakmayan, alanların gönlünü kırmayan kimselerin, Rabb'leri katında mükâfatları vardır. Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir." Bakara: 262

 

"Mallarını gece gündüz, gizli ve açık infak edenlerin mükâfatı Rabb'leri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir." Bakara: 274

 

Allah yolunda ne infak ederseniz, size eksiksiz ödenir ve siz aslâ haksızlığa uğratılmazsınız." Enfâl: 60

 

"Onların Allah yolunda harcadıkları az ve çok her şey, yürüdükleri her yol, mutlaka hesaplarına yazılır." Tevbe: 121

 

"Ki Allah onları, yaptıklarının en güzeli ile mükâfatlandırsın." Tevbe: 121

 

"Resul'üm! Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Hayırdan harcayacağınız şey, ana-baba, yakınlar, yetimler, düşkünler ve yolcular içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, şüphesiz ki Allah onu bilir." Bakara: 215

 

"Sana (Allah yolunda) ne sarfedeceklerini soruyorlar. De ki: 'İhtiyaçtan arta kalanı.' Böylece Allah size âyetlerini açıklar, umulur ki dünya ve ahiret hakkında düşünürsünüz." Bakara: 219-220

 

"Yaptığınız her harcamayı ve adadığınız her adağı şüphesiz ki Allah bilir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur." Bakara: 270

 

"Namazı kılın, zekâtı verin." Müzzemmil: 20

 

"Onlar ki, zekâtlarını verirler." Mü'minûn: 4

 

"Zerre kadar iyilik olsa, onu kat kat arttırır ve kendi katından da büyük mükâfat verir." Nisâ: 40

 

"Allah'ın rızâsını kazanmak ve içlerindekini kökleştirmek (kalplerini sağlamlaştırmak) için mallarını infak edip sarfedenlerin durumu, yüksekçe bir tepede bulunan güzel bir bahçeye benzer. Üzerine bol bol yağmur yağdığında, meyvelerini iki kat verir. Bol yağmur yağmasa bile, hafif bir yağmur, az bir çisinti de yetişir. Allah yaptıklarınızı görmektedir." Bakara: 265

 

"Allah ve Resul'üne iman edin. Sizden önce geçenlerin ardından Allah'ın size sarf için yetki verdiği şeylerden sarfedin. İçinizden iman edip de sarfeden kimselere büyük mükâfat vardır."  Hâdid: 7

 

"Bir şey isteyeni reddetme!" Duhâ: 10

 

"Eğer Rabb'inden beklediğin bir rahmeti elde etmek için onlardan (o fakirlerden) yüz çeviriyorsan, hiç olmazsa kendilerine tatlı bir söz söyle." İsrâ: 28

 

"Onların mallarında isteyenin ve mahrum olanın (iffetinden ve utancından dolayı isteyemeyenin) belli bir hakkı vardır." Meariç: 24-25

 

"Ey inananlar! Ne alış-verişin ne de dostluğun ve ne de iltimasın olmadığı günün gelmesinden önce, size verdiğimiz rızıklardan (Allah için) sarfedin. İnkâr edenler ancak zâlimlerdir.Bakara: 254

 

"Ey inananlar! Kazandıklarınızın temizlerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan (Allah için) sarfedin. Size verilirse göz yummadan alamayacağınız kötü ve değersiz şeyleri sakın vermeye kalkmayın. Biliniz ki Allah ganidir, övülmeye lâyıktır." Bakara: 267

 

"De ki: Rabb'im kullarından dilediğinin rızkını genişletir, dilediğine darlaştırır. Sarfettiğiniz herhangi bir şeyin yerine daha iyisini verir. Çünkü O, rızık verenlerin en hayırlısıdır." Sebe: 39

 

"Cömert İnsan Allah'a Yakın, İnsanlara Yakın, Cennete Yakın ve Cehennem Ateşinden Uzaktır."(Tirmizî)

 

"Cimri Kimse Allah'tan Uzak, İnsanlardan Uzak, Cennetten Uzak, Cehenneme Yakındır." (Tirmizî)

 


 

erolyazıcı / ABBEYT ♥️

 

 

 

 

 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.