Erikel Hukuk Bürosu

Erikel Hukuk Bürosu
Hakemlik Ofisi... 
Ve
Alternatif Uyuşmazlık çözüm Danışmanlık Merkezi ...
"Alternative Dispute Resolution"

Evet...
Öncelikle şunu arz edeceğim.....
Hayatta ortaya çıkan bir sorun karşısında tek çözüm adliye ve nefes nefese gidip o konuda dava açmak da değildir.

Her Sorunun ve çözüm bekleyen problemin aslında...
Hukuk ve ahlak kuralları...
Erdem ve örf kuralları...
İnanç ve değer kuralları..
Psikolojik ve felsefe kuralları...
İkna ve insaf kuralları...
Vel nasıl...
Barış ve çözüm için hayatın bize sunduğu pek çok Alternatif Çözüm Kuralları da vardır...

Bunlar....
Aynı zamanda ULUSLARASI HUKUK tarafından da yasal bir Hukuk yolu kabul edilip.....
"ADR Alternative Dispute Resolution" 
Diye ifade edilen kısaca ADL sistemi olup ...
Türk Hukuk sisteminde de...
Hmk ilgili maddelerinin ruhu ve amacı bağlamında da aslında Türk Hukuk sisteminde var olan ve uygulama sahası olan bir farklı hukuki çözüm usuludür.

İşte bizler Erikel Hukuk Bürosu olarak....
Olurda hayatınızda bir problem olursa bunun sadece mahkemede çözümü olmaz inancı ile..
Her konuda...
Evet başınıza gelmiş ve işin neticede adliyeye gitme olasılığı olan her konuda....

Hukuki süreç ve Mahkemeye müracaat öncesinde ...
Örnek...
Konusu tazminat ticaret iş aile marka patent boşanma kira zarar ihlal vs...
Ceza kavga cinayet suç ayıp haksızlık aldı verdi kaçtı çaldı tehdit etti hakaret etti vs...
Evet her durumda ...
ÇÖZÜM ARANAN ve SORUN OLAN HANGİ KONU VARSA...
Hepsi için....
Reel ve önemli bir ALTERNATİF ÇÖZÜM MERKEZİ OLARAK da hizmet veriyoruz.

DEĞERLİ DOSTLAR HAYATTA KARŞIMIZA ÇIKABİLECEK TÜM SORUNLAR KARŞILIĞI ARADIĞIMIZ ÇÖZÜM...
Sadece kanun ve mahkeme ile sağlanmaz...

Bunların aslında başka çözüm yolu ve metodu da vardır elbette...

Sadece kanun mu çözüm için bir hukuki kaynaktır...
Çok değer ve uygulama vardır ki bunların idrak ve kabulü ve ortaya konması ile nice konularda çözüm sağlanacaktır ...

Bu bağlamda...

Şu zaten muhakkaktır...
Mahkeme zaten duruyor bir yere gitmiyor....
Hakim de savcı da avukat da hazır....

Bizler sizlerin karşılaştığı sorunlarınız için eğer bu ifade ettiğimiz başka alternatif bir çözümü.....
Erikel Hukuk Bürosu ve Av.Yusuf ERİKEL olarak......
Hukuki kimlik ve hayat tecrübemiz ve bilginin bize sunduğu değişik çözüm imkanları ile çözüm noktasında bir alternatif üretebilirsek...

O zaman niye bunu da.....
Sorunların bir çözümü için ÇARE OLARAK değerlendirmeyelim.

Başımıza gelmiş olan sorun neyse....
Bunun... 
Yazılı ve sözlü olarak tarafımıza iletildiğinde...

Bir Avukat ve Hukuk Bürosu olarak.... 
Biz bu konuyu önce Tecrübeli ve duruma göre bilimsel danışman ve personel ekibimiz ile okuyup sonra bu çözüm arayan kişiyi veya kurum yetkilisini büromuza davet ediyoruz.
Ve.... 
Ona konu ile ilgili İlk çözüm önerileri ve teklifimizi sunuyoruz.

Sonra...
Konu ile ilgili süreç ve yapılacaklar hususunda mutabık kaldığımızda.... gere
Bu sorunla ilgili ister bir taraf ister iki tarafa...
Hatta arzu ederlerse Hukuk Danışmanı avukatları da olsa.....

Hepsine sonrası ile ilgili süreci ve Büromuzun konu ile ilgili alternatif resmi görüş ve önerisi ve bunun gerek olursa uygulama seansını da birlikte koordine ediyoruz.

Sonra....
Bununla ilgili uygulama beraberinde ve karşılıklı alternatif fikir öneri tavsiye ve avans....
Ve...
Konunun taraflar için en olumlu noktada çözümü için tüm süreci Bilimsel ve Reel manada koordine ediyoruz..

Ortaya çıkan sonucu da....
Başından sonuna konuyu özetleyen ve gelinen noktayı..... 
Erikel Hukuk Bürosu olarak RESMİ BİR TUTANAK ile imza altına alıyoruz..

Böylece sorun ya çözülüyor....
YA DA....
Bu sorun mahkemeye de taşınsa bile konu iki düşman taraf olarak değil....
Bir süre çözüm için gayret etmiş iki veya daha fazla dost olarak Adalet arayışı için mahkemeye müracaat fırsatı.. 
Ve...
Tüm bu süreçte çözüm için gayret ve alternatif organize ve çabayı da belge olarak iyi niyetin ıspatı bağlamında ortaya koyuyoruz...

Örnek...
Eşimle sorun var niye önce mahkeme..
Niye koşa koşa Adliye...

Kiracın ile sorun var niye önce mahkeme...
Adliye...
Trafik kazası oldu niye hemen davacı olmak...
Oldu bir suç işledin veya muhatabı oldun bir suçun...
Soruşturma da devam ediyor....
Niye hemen endişe ve telaş ediyorsun ..... 

Yada.....
Bir iş yaptın veya bir sözleşme temelli faaliyetiniz oldu....
Ortaklık yaptınız.... 
İhtilaf çıktı, sorun çıktı.....
Niye koşa koşa adliye...

Adliye yada mahkeme size ertesi gün  çözüm mü sunuyor.....
Yada...
Sorunu ahlak ve Hukuk dahilinde alternatif bir yol ile çözdüğümüz zaman bu geçersiz mi diyor......

O zaman..... 
Her ne olursa olsun....
Yok mu mahkeme dışında sorunlara çözüm......
Niye olmasın.....
Elbette olabilir.

İŞTE...
Erikel Hukuk Bürosu....
Av.Yusuf ERİKEL olarak....
Biz size bunun arayış ve uygulaması noktasında hizmet vermekteyiz. 

Şunu bilin ki....
Bu hukukun olabilir dediği çözüm yolu sadece dava öncesinde değil.....
Devam eden  ve mahkemede olan konular ile ilgili de bir etkin çözüm yoludur....

Belki de bu çözüm sonrası.....
Aranda dargınlık olan eşin ile barışıp beraber davadan vazgeçtik deme imkanı olacaktır ...
Veya...
Kiracın veya ayrılmak üzere olduğun ortağın veya aran kavgalı olduğu kimse ile barışma imkanı olup.....
Erikel Hukuk Bürosu öncülüğünde alternatif bir çözüm imkanı olabilir.

Bu yukarıda ifade ettiğim gibi her halde geçerli kanun temelli olacak ...
Aynı şekilde...

Vijdan değer yargıları İnanç ve kültür temelli de olup....
Etkili ve bize yol gösteren örf ve etkin tüm pozitif yollar temelli de olur....
Bu bir manada psikolojik temelli çözüm de olur....

Öyle ya..
Taraflar ister.....
Müracaat edilen bizler de onlara destek olursak..
Allah niye bizi çözümde muvaffak etmesin....
Niye bir çözümde bulaşmayalım .....

Değerli Dostlar...

Tekrar ediyorum... 
Hukuk sadece adliyede yok.....
Çözüm de sadece adliyede değil...

ÇÖZÜM...
Aynı zamanda....
Uluslararası ve Milli yasalar.....
Hakem sistemi dışında......
Bir de.....
İngilizce ifadesi kısaca ADR....
Yani...
Alternative Dispute Resolution.....
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ ......
Ifade ve uygulama yolu ile Hukukçu olan Bizlere başka nice çözüm imkanı da veriyor.

Bu yol bizlere alternatif matbu kesin bir yolu dayatmadığı gibi....
Tek ve kalıplaşmış bir çözüm de içermiyor.....

Evet... 
Ahlak ve Hukuk dahilinde....
Kabul edilir her hangi bir yol ile sorunu çözebiliyorum diyorsan bunu çöz diyor..

İşte...
Erikel Hukuk Bürosu olarak biz tüm bu bilgiler Işığında....
Size çözüm için bunu öncelikle teklif ediyoruz....

Bir sorun varsa.....
Bir çözüm bekleyen konu varsa...
Bir içinden çıkılmaz sanılan durum varsa.....
Bir çare arayışı varsa....
Bunu.....
Öncelikle Adliye veya zaten yoğun olan mahkemeler üstünden çözüm aramak yerine...

GELİN....
ERIKEL HUKUK BÜROSU OLARAK .....
İÇİNDE OLDUĞUMUZ UYUŞMAZLIĞA.....
BAŞKA BİR ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLU BULALIM.....
Diyoruz...

Niye olmasın.....
İlla davacı davalı mı olunca sorun çözülüyor..
OYSA.....
Hz.Muhammed buyurmadı mı....
Sulh yani davacı davalı olmak yerine barışmak en saygın çözümdür....

Tarih boyunca....
Ortalama inanç gereği var olan ve inanılan....
Yerin göğün sahibi ve onun elçileri ve nice saygın değerli insanlar bilginler.....
Bunca geçmiş İnsanlık tarihi ve tecrübeler dikkate alınırsa.....
Bizler için niye başka bir alternatif çözüm imkanı olmasın....

Dediğim gibi mahkeme bir yere gitmiyor ki....

ONUN İÇİN GELİN ...
Öncesi bir de bu hukuki yoldan istifade etmeyi de deneyelim ...

Belki bu alternatif uyuşmazlık çözüm imkanı....
Sizlerin hayata bakış açısını değiştirecektir.....

Şunu da bilin....
Çözüm sadece fiili olarak bilinen Alman kökenli ticaret kanunu .....
İtalyan kökenli ceza kanunu....
İsviçre kökenli medeni kanun...
Fransa kökenli İdare kanunu ve hukukunda mı.....

Öncesi Bunlar yokken...
Hatta ezelde nice zaman öncesi tarihte başka yazılı sözlü kurallar ve çözüm yolları yok muydu....
Elbette vardı.....

İfade ettiğimiz gibi.....
Adliye ve Mahkeme ve kanun istediğin zaman senin için zaten var....
Belki de......
Bu diğer var olan ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI senin ve karşındaki sorun yaşadığını düşündüğün kişi ve kurumlar için yeterli olacak....
Ve..
Çözülmez sandığın nice konular mahkemeye gitmeden çözülecektir.....

Yada....
Tüm samimi gayretin ve çözüm ile ortaya koyduğun çaban...
Erikel Hukuk Bürosu olarak bir imzalı tutanak ile özetlenmiş olarak hukuki değerlendirme bağlamında hazır edilerek....
Bunu da mahkemeye verip diyeceksiniz ki ..
Elhamdülillah konuyu çözdük davadan feragat ediyoruz.
Yada...
Biz artık şikayeti geri alıyoruz...
Yada....
Bu konuda mutabık kaldık arz ediyor...
Buna göre karar verilmesini istiyoruz....

Yada...
Biz bu konuda çözüm için alternatif mahiyette çok gayret ettik..
İşte bunun tutanağı veya raporu... Takdiri size Sayın Mahkemenize bırakıyoruz.. 

Evet....
Bu yolu bize açmış sistemin adı da Hukuk..... 
Buna yol veren de ülkenin ve uluslararası geçerli olan yasalar.

İşte bu sebeple size bu hizmeti de veriyoruz.....

Belki de kurtuluş için umut ve ferahlık için çare sizler önce bu alternatif imkanları zorlamak ile olacaktır .....

Erikel Hukuk Bürosu olarak.....
Biz her sorun için bu önceliği size tavsiye ediyoruz....

Bu konuda kendimize ve var olan değerlerimize güveniyoruz...

Tüm bu açıklamalar ışığında gereğini ifade ederken....
Hepinize Selam ve sevgiler sunarız.. 

Erikel Hukuk Bürosu
Hakemlik Ofisi .....
ve....
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi adına...
Av.Yusuf ERİKEL

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.