Kültür ve Sanat Haber Girişi : 14 Mart 2022 14:35

Akademisyen Kimliği ile İlçemizin Gururu: Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yazıcı

Akademisyen Kimliği ile İlçemizin Gururu: Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yazıcı

1957 Trabzon / Maçka doğumludur. Pendik Süreyyapaşa İlkokulu, Pendik Lisesi mezunudur. Sosyolog ve edebiyatçıdır. Şu an Kocaeli Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesidir.

Daha önce Sakarya Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Trakya Üniversitesi’nde görev yaptı.

Pendik Lisesi, Pendik İmam Hatip Lisesi, Ahmet Kutsi Tecer İlkokulu, Kurtköy İlkokulu, Dolayoba İlkokulu, Pendik’te görev yaptığı okullardır.

Yayınlanmış sekiz kitabı, 4 kitap bölümü var. On beş kitaba editörlük yaptı. Ulusal ve uluslararası çok sayıda makalesi yayınlandı. 10 yüksek lisans öğrencisine danışmanlık yaptı.

Dürüst olmaya çalışan, haksızlığa sapmamaya gayret eden, herkes için mutluluk peşinde koşan, var olana göre ideal, ideale olması umulana göre virane, perişan biridir. Allah’a borçlu fakat kullarına karşı fazlasıyla alacaklıdır.

Yüzyıllardan süzüp getirdiğimiz aynı temel karakteristiklere sahip olduğumuz gerçeği varlığımızda yankılanmalıdır. Ruh kardeşliği kollarımızı, birbirimizi dünyanın bir ucundan öbür ucuna kucaklayabilecek kadar uzatmalıyız. Birbirimizi kabullenme düzeyimizi yükseltmeliyiz. Biri diğerini yıkayan iki el gibi olmalıyız. Farklılıkları zorla önlemeye ve yok etmeye kalkışmamalı. Farklılıkları reddetmek ve ortadan kaldırmak prensip edinilmemelidir. Farklılıklar ve çokluk üzerinde birlik meşalesinin aydınlığında yürünmelidir bilincinin davetçisidir.

Bütün yaratılmışlara birlik gözü ile bakmayan halka yol gösterici gibi görünse bile gerçekte halkı haktan uzaklaştırmaya kalkışan bölücülüğü önlemek, çağın alnına birikmiş kirleri ayıklamak, kalbi sökülmüş çağı kurmak için her şeyi sevgiyle örelim, sen oradan ben buradan güneşi taşıyalım olduğumuz yere anlayışının çağrısına ses olmuştur.

Kör gözlerin görmediği

Şeylerdedir bence asıl değer

Ayaklarınızın girmediği

Dünyalar var ki bana yeter

karakteri ve tavrıyla girdap dönüşlü kasırgalar dövüp dursa bile Türklük, İslamlık, insanlık davası uğrunda Deli Dumrulca, Donkişot vari mücadelesiyle tanınır.

ÖĞR. ÜYESİ HASAN YAZICI’NIN YAYIMLANAN KİTAPLARI VE AÇIKLAMALARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

ÖĞR. ÜYESİ HASAN YAZICI’NIN YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMLERİ:

 1. 81 İlde Kültür ve Şehir – Sakarya, Sakarya’lının İnanç Dünyası, Sakarya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 1. Baskı, Mayıs 2013, İstanbul, ISBN: 978-605-149-027-4, s. 95-104
 2. Kartepe Kitabı II, Kartepe’de Kültürel Kimlik, Proje Editörü Doç. Dr. Işıl Altun, Kartepe Belediyesi Kültür Yayınları-3, 1. Basım, Ocak 2014 (2013), İstanbul, ISBN978-605-64493-0-7, Sertifika No: 12468, s. 975-1033
 3. Asya’dan Anadolu’ya Türklerin Göçü, Rauf Tuncer Bir Sanat Nehridir
 4. Sosyal Medya ve Edebiyat, Edebiyatın Facebook Cephesi

EĞİTİM DURUMU

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Ana Bilim Dalı Doktora Tezi ’1980-2000 Arası Türk Romanında Baba Figürünün Toplumsal Analizi’’, Doç. Dr. Nazmi Avcı, 2014

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doktora Ders Safhası, AA, 2000

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Ana Bilim Dalı Doktora Ders Safhası, AA, 2001

Özel Fono Açıköğretim Kurumu

Bir yıl süreli İngilizce Kursu Sertifikası, 08.02.2000

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı

Yüksek Seviyeli Türk Dili ve Edebiyatı Kursu, 1998

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü

Bilgisayar Kursu, 1994

Bilgisayar Kullanma Kursu, 1997

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Ana Bilim Dalı Uzmanlığı (Yüksek Lisans Tezi Edebiyat Sosyolojisi Alanında ”1970-1980 Dönemi Romanımızda Sosyal Boyut”, 1992), Prof. Dr. Mustafa E. Erkal

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1987

İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü

Türkçe Bölümü, 1980

ÇALIŞMA GEÇMİŞİ

 1. 03.03.2016’dan beri ve hâlen Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Sosyoloji, Dr. Öğretim Üyesi
 2. 21.12.2015 – 03.03.2016 T.C. Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sosyoloji Okutmanlığı
 3. 17.09.2012-21.12.2015 T.C. Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sosyoloji Okutmanlığı
 4. 28.12.2001 – 17.09.2012 T.C. Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sosyoloji Okutmanlığı
 5. 05.11.1998 – 27.12.2001 T.C. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili Okutmanlığı
 6. 01.09.1997 – 23.10.1998 T.C. Trakya Üniversitesi Türk Dili Okutmanlığı
 7. 08.02.1982 – 01.09.1997 arası on beş (15) yıl Millî Eğitim Bakanlığında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
 8. 11.01.1980 – 29.02.1980 arası Ahmet Kutsi Tecer İlkokulu vekil öğretmenliği
 9. 08.11.1979 – 17.12.1979 arası Kurtköy İlkokulu vekil öğretmenliği
 10. 22.04.1978 – 23.06.1978 arası Dolayoba İlkokulu vekil öğretmenliği
 11. Alper Kitabevi ve Yayınevine düzelti ve redaksiyon

ALDIĞI ÖDÜLLER:

 1. Teşekkür Belgesi, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Belge No: 721, 22.11.1996
 2. Teşekkür Belgesi, Bayrak Basım/Yayım/Tanıtım, Edebiyat Gazetesi, 01.02.1994
 3. Teşekkür Belgesi, TC Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, Belge No: 1037/3092, 22.05.2006
 4. Takdir Belgesi, TC Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, 03.07.2007

HAZIRLADIĞI  DERS KİTAPLARI:

Halkla İlişkiler ve Kitle Kültür,  İletişim Sosyolojisi,  Küçük Gruplar Sosyolojisi, Kültür ve Dil, Sanat Sosyolojisi I,  Sanat Sosyolojisi II, Sosyoloji Seminerleri, Türk Sosyolojisi, Türkiyede Sosyoloji Araştırmaları

HAZIRLADIĞI KİTAPÇIKLAR:

İslamiyet’i Doğru Öğrenmenin Yolu (Çoğaltma), 40 Hadis-i Şerif (Çoğaltma), Farklılıklar, Çokluk Üzerinde Birlik Meşalemizdir (Çoğaltma), Yükseliş ve Düşüş (Çoğaltma), En büyük Kişisel Gelişim Kitabı Kur’an’ı Kerim’dir (Çoğaltma), Mevlanaca Sözler (Çoğaltma)

YAPTIĞI EDİTÖRLÜKLER:

 1. İslam’ın Kadına Verdiği Değer, Muhammed Fatih Hikmet, Alper Kitabevi ve Yayınevi, İstanbul, Temmuz 1996
 2. Peygamberimiz’in Hayatından İslam Davetçilerine Güzel Örnekler, Seyyid Muhammed Alevi, Alper Kitabevi ve Yayınevi, İstanbul, Temmuz 1996
 3. Kamil İnsan Hz. Muhammed S.A.V., Seyyid Muhammed Alevi, Alper Kitabevi ve Yayınevi, 4. Basım, Şubat 1996
 4. “Masonluk, Hümanizm ve Türkiye”, Alper Kitabevi ve Yayınevi, Pendik, Eylül 1996
 5. Külli Külliyat-ı Şems-i Rumi Mecmua-i Karnakkaş Eski ve Yeni Sazendelerden Sesler, Şems-i Rumi (Çeviren Emine Şeyma Usta, Maltepe Üniversitesi, 1. Baskı, Şubat 2008 İstanbul, ISBN 978-975-6760-34-05

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 1. Dede Korkut Hikâyelerinde Av, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies, Türk Kültüründe Av, Yıl 1 – Sayı 1 – Ocak 2009, ISSN 1308-8351, http://www.actaturcica.com
 2. 1980-2000 Arası Türk Romanında Baba Figürünün Eğitimdeki Yeri, TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2014, Yıl: 2, Sayı: 4, Sayfa: 266-286, ISSN: 2147-8872

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Türk Yazar Sosyolojisinden Bir Kesit, Fikri Okut ile beraber, İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları Prof. Dr. Turan Yazgan’a Armağan Özel Sayısı 49. Kitap, İstanbul Üniversitesi Basın ve Yayın Müdürlüğü, İstanbul – 2005, s. 887-898
 2. Edebiyat Sosyolojisine Toplu Bir Bakış, İktisat Fakültesi Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Sosyoloji Konferansları Otuzdokuzuncu Kitap, ISSN 1304-0243, İstanbul Üniversitesi Basın ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul – 2010 (2009), s. 41-52
 3. Sakarya’nın Politik Kültürü Araştırması,
 4. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Yayına hazırlayan: Sosyoloji Derneği, Yayın yılı: 2011, 6. Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, s. 561-594 (http://www.sosyolojidernegi.org.tr/kutuphane/kitaplar.php?tip=kitap&id=1)
 5. Mevlanaca Sözler, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi Motif Academy Folklore Journal, ISSN 1308-4445, 2011/2 Azerbaycan Özel Sayısı, s. 376-390
 6. Balkanlarda Birlik Formülü, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi Motif Academy Folklore Journal, Balkanlar Özel Sayısı Special Issue on Balkans, ISSN 1308-4445, 2012/2 Azerbaycan Özel Sayısı, s. 234-251
 7. Avrupa Dillerinin Kökeni Ön Türkçe’dir, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, Yıl: 2013 / Cilt: Kıbrıs Özel Sayısı-II Sayı: 2013-2, s. 243 – 261, DOI Numarası 10.12981/1308-4445.2013.02.18

DETAYLI MAKALE BİBLİYOGRAFYASI:

 1. Ey Yükselen Yeni Nesil, İstikbal Sizlersiniz, Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Gazetesi,15 Ocak 1986 Çarşamba, Yıl: 1, Sayı: 1, 2. Sayfa,
 2. Hayaller Terleyerek Gerçekleştirilir, Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Gazetesi,15 Şubat 1986 Cumartesi, Yıl:1, Sayı: 2, 2.Sayfa
 3. Tasavvuf Nedir? Gerçek Pendik Gazetesi, 28 Haziran 1988, Yıl: 1, Sayı: 9, 3. Sayfa
 4. İnsan, Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Gazetesi, 15 Nisan 1987, Yıl: 2, Sayı: 5, 2. Sayfa, Gerçek Pendik Gazetesi, 20 Ağustos 1988, Yıl: 1, Sayı: 11, 2. Sayfa, Gebze’ye Bakış, Yıl: 1, Sayı: 32, 30 Ağustos 1988, 3. Sayfa, Gerçek Pendik Gazetesi,15 Kasım 1995 Çarşamba, Yıl: 8, Sayı: 169, 4. Sayfa
 5. .Romanımızda İçki, Uyuşturucu, Terör, Gerçek Pendik Gazetesi, 8 Kasım 1995 Çarşamba, Yıl: 8, Sayı: 168, 6. Sayfa, Gerçek Pendik Gazetesi, 20 Mart 1996 Çarşamba, Yıl: 8, Sayı: 183, 6. Sayfa, Gerçek Pendik Gazetesi, 27 Mart 1996 Çarşamba, Yıl: 8, Sayı: 184, 5. Sayfa
 6. 19 Mayıs Bağımsızlık Ruhudur, Gerçek Pendik Gazetesi, 25.05.2002, Yıl: 15, 6. Sayfa
 7. Kemikleri Sızlatmamalıyız, Şad Etmeliyiz, Gerçek Pendik Gazetesi, 10.11.2002, Yıl: 15, 4. Sayfa
 8. Geceye Dolunay Ol,Gerçek Pendik Gazetesi, Yıl: 16, Sayı: 371, 12.03.2003, 6. Sayfa
 9. Neylersek Güzel Eyleyelim,Gerçek,Yıl: 1, Sayı: 1, 14 Şubat 2004 Cumartesi,  s. 11, Pendik gazetesi, Sakarya Aydınlar Ocağı
 10. Bilinçli Oy Aydınlığın Tebessümüdür, Gerçek, Yıl: 1, Sayı: 2, 12 Mart 2004 Cuma,  s.15
 11. İşi kolay kılalım (Hepimiz Bir Fidanın Güller Açan Dalıyız) Dünyada ve ülkemizde bir kimlik ve kişilik buhranı yaşanıyor. Gerçek Pendik gazetesi , Fikir Dünyası, Sakarya Aydınlar Ocağı, Yıl: 1,  Sayı: 3,  23 Mart 2004 Salı,  s.5
 12. İşi kolay kılalım (Oyumuzu kullana kullana güzelleştireceğiz dünyayı),Gerçek, Yıl: 1, Sayı: 4  26 Mart 2004 Cuma,  s.8
 13. İşi Kolay Kılalım (Yaşanan organize adet ve alışkanlıklar…, Birbirimizin Şemsiyesi Olmalıyız), Gerçek, Yıl: 1, Sayı: 5, 10 Mayıs 2004 Pazartesi,  s. 39
 14. Ne Zaman Yoksulu Ne Zamansızlık Zengini, Gerçek, Yıl: 1, Sayı: 9, 30 Ağustos 2004 Pazartesi, 37. Sayfa
 15. Güneşi Taşı Olduğun Yere, Gerçek Pendik Gazetesi,Fikir Dünyası,  05/06/2003, Yıl: 16, Sayı: 376, 7. Sayfa
 16. Seyretmekle Kalma Doya Doya Yaşa, Gerçek, Yıl: 1,  Sayı: 8, 5 Ağustos 2004 Perşembe, 38. Sayfa
 17. Yükselişin Anahtarı Kişisel Gelişimdir, Gerçek, Yıl: 1,  Sayı: 7, 15 Temmuz 2004 Perşembe, 38. Sayfa
 18. Lise 1. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Ders Plânı”, Bayrak Basım Yayım Tanıtım, İstanbul 1994…
 19. Lise 2. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Ders Plânı”, Bayrak Basım Yayım Tanıtım, İstanbul 1994…
 20. Lise 3. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Ders Plânı”, Bayrak Basım Yayım Tanıtım, İstanbul 1994…
 21. Lise 4. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Ders Plânı”, Bayrak Basım Yayım Tanıtım, İstanbul 1994…
 22. Rauf Tuncer Bir Kültür Sanatçısıdır, Rauf Tuncer gönüldeki sözümü yazdırdım, Bursa 2005
 23. Dede Korkut Hikâyelerinde Av,Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı Dergisi Motif Folk Dances Training Society Magazine, Yıl: 13, Sayı: 48, Ocak-Şubat-Mart 2007, ISSN 1303-4146, İstanbul, s. 12-22, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi Motif Academy Folklore Journal, ISSN 1308-4445, 2008/1, s. 91-105
 24. Prens Sabahattin’in Merkez Dışılık Görüşleri, Yerel Siyaset, Yıl: 2 Sayı: 16, Nisan 2007, İstanbul, s.68-71, Plato Danışmanlık Eğitim A.Ş.
 25. Mevlanaca
 26. Bedenin Sessiz Dilini Doğru, Akıcı Konuştur
 27. Âşık, Alevi Aşk Olan Mumdur,
 28. Sevgili, Her Yerde Görülen, Her Şeyde Aranandır
 29. Aydınlar-Değişme-Kimlik Krizi, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi Motif Academy Folklore Journal, ISSN 1308-4445, 2009/1-2, s. 361-366

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 1. Sakarya Değerler Araştırması, Nisan 2005, I.Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildirileri, Cilt II, S. 1258-1276, 20 – 22 Nisan 2006, Kocaeli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 9, Kocaeli 2007, ISBN 978-975-01333-0-5
 2. Fikret, Akif Münakaşasının Sosyolojik Yorumu, Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi, 07-08 Eylül 2006,’Kuram, Alımlama Estetiği, Yeni Yaklaşımlar’’, Kongre Bildirileri, I. Cilt, s.304-311, Sakarya Üniversitesi Basımevi, Aralık 2006, Sakarya, ISBN 975-01015-1-0 (I. Cilt), 975-01015-0-2 (TK)
 3. Dede Korkut Hikâyelerinde Av, Türk Kültüründe Av Uluslararası Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 15-16 Kasım 2006, İstanbul
 1. Sakarya Değerler Araştırması, Nisan 2005, I.Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildirileri, Cilt II, S. 1258-1276, 20 – 22 Nisan 2006, Kocaeli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 9, Kocaeli 2007, ISBN 978-975-01333-0-5
 1. Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Halk Müziği Çalgıları, Halk Müziğinde Çalgılar Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Motif Vakfı Yayınları No: 8, İstanbul 2009, s. 677-685,ISBN-978-975-9049-05-8, SKB 0547730 VTE
 1. Sakarya’nın Politik Kültürü Araştırması, Ulusal Sosyoloji Kongresi, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, 1-2-3 Ekim 2009, Sosyoloji Derneği ve Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Merkez Kampüs, Aydın
 2. Romanımızda Evlilik Problemleri, Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar Değişim ve Güçlenme, Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Alışının 75. Yıldönümünde Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi (13-16 Ekim 2009), Bildiri Kitabı Cilt 2, Baş Editör Füsun Büşra Döşkaya, Editörler Serdar Kurt, Serap Alp, Sedat Çapar, Birinci Baskı Nisan 2010 İzmir, s. 358-362, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, ISBN: 978-975-441-281-9 (2. c), 978-975-441-277-2 (tk)
 3. Farklılıklar, Çokluk Üzerinde Birlik Meşalemizdir, Dinsel ve Kültürel Farklılıkların Bir arada Yaşaması: İstanbul Tecrübesi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 15-16 Nisan 2010, Ali Emiri Kültür Merkezi, Fatih/İstanbul
 4. Nasrettin Hoca Fıkralarında Kadın, Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Türk Dünyası Vakfı, 30 Eylül-2 Ekim 2016, Eskişehir

PROJELERİ:

Ketenciler Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Yapısı Araştırması, “Bir Başka Yaşam Mümkün” Projesi Sahibi: Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Proje Ortağı: Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği, Proje İştirakçisi: Kartepe Belediyesi, Ekoköy Ketenciler Kalkınma ve Dayanışma Derneği, Proje Danışmanı, Yürütücü, Araştırmacı, Aralık 2014

Kartepe Kitabı, Kartepe Belediyesi Projesi, Araştırmacı, 2013

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLERİ:

 1. Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı Dergisi Motif Folk Dances Training Society Magazine Yayın Kurulu Üyesi, 2012-…
 2. Journal of Human Sciences dergisi yayın hakemliği, Alan endeksleri, AS.EBSCO, 9 Aralık 2016-…

FAKÜLTE KOMİSYONLARI ve ÇALIŞMA GRUPLARI:

Af,  Fakir Öğrencilere Yardım, Ders Programlarını Hazırlama, Akreditasyon ve Mezuniyet Komisyonlarında yer almıştır.

DİĞER PROFESYONEL ETKİNLİKLERİ:

 1. Panel, Türk Edebiyatı Vakfı, Edebiyat Sosyolojisi Açısından Türk Romanında Kadın ve Giyim
 2. Külli Külliyat Esintileri, Böbrek Vakfı, Bakırköy, Mart, 2008
 3. “Sakarya’nın Politik Kültürü” 2009-2010 öğretim yılı, Bölüm İçi Akademik Seminerleri, Bölümümüz öğretim elemanlarının katılımıyla dekanlık toplantı salonunda gerçekleşti
 4. Kazan ve Kazandır, Sev Pazarlama Eğitim Semineri, Gülistan Sofrası Toplantı Salonu, Pendik/İstanbul, Mayıs 2010

 

Kaynak: dergipark.org.tr, Pendik gazetesi arşiv, avesis.kocaeli.edu.tr, http://sbky.kocaeli.edu.tr/

Hazırlayan: Elif Kırnak