Ali Dama
Ali Dama

ÜSTÜN İNSAN PROFİLİ

Her insan kendine özgü bir profil yakıştırması yapar ve bazen kendi kendisi ile hasbıhal ederek kimliği ile alakalı emareleri açığa çıkarır. Bazen görüntü ile, bazen resim ile, bazen söz ile, bazen yazı ile, bazen davranışları ile, bazen kurduğu hayaller ile, bazen muhtelif kabiliyetleri ile, bazen çizgi ile, bazen ezgi ile ve daha birçok şekilde kendini ifade eder ve kimliğinin kodlarını ortaya koyar. Tüm bunları bazen fehim ile, bazen şuur ile, bazen ilham ile, bazen içgüdü ile, bazen akıl ile, bazen kalb ile ve bazen de gönül ile yapar. Hayat, hep bir profil arayışı ekseninde cereyan eder. Eğer bir profilde mikser karakter varsa, gösteriş, özenti, kibir ve teşhir söz konusu ise o profil raydan çıkmış, hakikatlerden uzaklaşmış demektir. Lakin saf, arı, temiz ve yalın olan, özgür olan, iyi olan, güzel olan, muteber olan, makul olan, makbul olan, üstün olan insan profili söz konusu olduğunda insan aslına rücu ederek orijinal gerçek kimliğine kavuşmuş olur.

Üstün insan profili demek, eşrefi mahluk olarak tanımlanan vasıfların tamamını taşıyan insan profili demektir. Üstün insan profili demek, insanlığın hayrına ve faydasına olacak şekilde; geliştiren, keşfeden, üreten, imar eden ve inşa eden insan demektir. Üstün insan profilinde, başkalarına beğendirmek kaygısı ile sosyal medyalarda binbir şekle giren insanların yaptığı modavari ve maskotik görüntülerin olması söz konusu değildir. Üstün insan olmak için sosyal medyalarda veya başka yerlerde boy göstermek bir işe yaramaz. Böylesine şımarıklıkların ve komikliklerin ne dünyada ve ne de ahirette bir faydası yoktur. Beşerin kendini beşere beğendirmesi gösteriş boyutuna ulaştığında tehlike başlamış demektir. İnsan profilinin şeytani bir karaktere bürünmesi, insanın zail ve zelil olması manasına gelir. Çünkü aşırı makyajlanmış sahte ve yapmacık kimlikler itici olur, her zaman sırıtır ve alabildiğine çirkinlik meydana getirir. Bu çirkinliklerin suretlere yansıması her daim mümkün görülmektedir. Oysa üstün insan profilinde her şey fıtrata uygun olarak doğal akışın seyrinde olur. Üstün insan profilinde, nezaket, letafet, narinlik, estetik, sadelik, ahlak, karizma, asalet, saygınlık, haya ve edep vardır. Haddi ve hududu bilmek vardır.

Üstün insan profiline sahip olan insanın derdi ve davası da üstündür. En büyük, en güzel, en kutsal, en şerefli dava Hak davasıdır. Bu dava, Allah’ın hükmünü egemen kılma davasıdır. Bu dava, Allah’a davet etmeyi temel gaye edinen davadır. Tevhidi sinelere nakşetme davasıdır. Mutlak hakikatleri tebliğ etme davasıdır. Bu dava, Hak rızasına ulaşma davasıdır. Hidayete ve kurtuluşa erişme davasıdır. Bu dava İslam’ı yaşama ve yaşatma davasıdır. Bu dava en kutlu davadır. Bu davanın en kutlu neferleri üstün insan profiline erişenlerdir. Çünkü onlar yüce Allah’ın yeryüzündeki halifeleridir. Onların profili Hak davası ile hemhal olup aynileşmektedir. Bu insanlar her hayırlı alanda çalışan, gerektiğinde savunan ve gerektiğinde taarruz eden insanlardır.

“Ey inananlar! Sizler daha üstün olduğunuz halde düşman karşısında gevşemeyin ki barış istemek zorunda kalmayasınız; Allah sizinle beraberdir; sizin işlerinizi eksiltmeyecektir.” (Muhammed Suresi 35. Ayet)

Elbette ki büyük davanın üstün profilli dava adamları vardır, dava öncüleri vardır. Bunların hedefleri ve idealleri vardır. Bunlar, aklını, beynini, kalbini, duyularını, duygularını, maddi varlıklarını, manevi varlıklarını, hislerini, iradelerini ve kimliklerini bu kutsal ve kutlu davaya adamış insanlardır. Büyük davanın öncüleri; tebliğ edenler, cihat edenler, mücadele edenler, mücahitler, akıncılar, muttakiler ve diğerleridir. Yani kısacası ÜSTÜN PROFİL TAŞIYAN DAVA İNSANLARI… Hak davasını dert edinenler… Gerektiğinde tereddüt etmeden canını ve malını feda edenler… Elini taşın altına koyanlar… Feragat etmesini bilenler… Bedel ödeyenler… En fedakar olanlar…

“Gerçek müminler ancak, Allah’a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir” (Hucurat Suresi 15. Ayet)

“Allah’a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve “Ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?” (Fussilet Suresi 33. Ayet)

“İnananlardan hiçbir özrü olmadığı halde evinde oturanlarla, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihat edenler bir değildir. Allah, malları ve canlarıyla cihat edenleri evinde oturanlara derece bakımından üstün kılmıştır. Allah hepsine güzellik vaat etmiştir ama cihat edenleri, çok büyük bir ödülle, evinde oturanlardan üstün kılmıştır” (Nisa Suresi 95. Ayet)

Üstün insan profiline sahip olanların yükü ağırdır. Bu nedenle onlar en muteber ve en bahtiyar insanlardır. Çünkü onlar tam da Peygamber Efendimizi (sav) her yönüyle model alan insanlardır. Onlar bilgi, iman, itikat ve amelde ileri seviyeleri yakalayan insanlardır. Onların üstünlüğü TAKVA sayesindedir. Onlar, varlığı ve yokluğu bilir, yaratılışı bilir, kainat kitabını okumasını bilir, yaratanını bilir ve yaratılanı anlamaya çalışır, analiz eder, araştırma yapar, sentezleme yapar, tahayyül eder, tefekkür eder. En güzel şükrü onlar icra eder. Varlığın kıymetini bilir. Hak davasının düşmanlarını tanır. Düşmanlarının hile ve tuzaklarına dikkat eder. Onlar her türlü ilim alanında bilgilidir, mesleki alanlarda ehliyetli ve liyakatlidir. Kültür ve sanatta yeterli bilgi düzeyine sahiptir ve tam donanımlıdır. Temiz ve doğru siyaset yolunu seçerler. Onlar aynı zamanda tam bir gönül adamıdır. Onların ideali yeryüzünün en büyük idealidir. Sağlam irade ve kuvvetli iman sayesinde her çileye sabrederler. Onlar artık sadece savaş meydanlarında değildir. Onlar artık, hayatın her alanında vardır, yeryüzünün her tarafında vardır. Onları birleştiren tek etken, Kur’an ve Sünnet iklimdir. Onlar her nerede olursa olsun Hak davasında birlik içerisindedirler. Hangi milletten olursa olsun onlar ezanlarda, dualarda, secdelerde, kıyamlarda buluşur ve birbirleriyle hasbıhal eder gibi olur. Aynı kalb atışı, aynı lisan, aynı hal, aynı gönül, aynı ideal, aynı bakış, aynı ufuk onları birleştirir. Onlar, mütemadiyen zikir halindeki tüm mevcudatla da hemhal olanlardır. Onlar aynı zamanda ilahi aşk ile yollara düşen insanlardır.

“Ey insanlar! Sizi, bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizle tanışmanız için milletlere, kabilelere ayırdık. Allah indinde en üstününüz, takvada en ileri olandır.” (Hucurat Suresi 13. Ayet)

“Mümin bir köle, müşrik olan hür bir erkekten elbette daha üstündür.” (Bakara Suresi 221. Ayet)

Üstün profile sahip dava öncülerinin en büyük meziyeti, zafere tam odaklanmalarıdır. Onlar Allah’ın yardımına en çok inananlardır. Allah’ın yardımı onlara çok yakındır. Çünkü onlar, Rabbimize tam teslim olmuşlardır. Onlar Allah’tan razı, Allah da onlardan razıdır. Bu nedenle üstün profil niteliği olan dava insanları güçlü insanlardır. Düşmandan asla korkmazlar. Her ne şekil bir düşman olursa olsun onlara asla boyun eğmezler. Bu nedenle dava insanları zafere yürekten inanır, tüm hazırlıklarını buna göre yapar ve gereğini yerine getirir. Bu haliyle üstün profilli bir dava adamı aynı zamanda bir icraat adamıdır. Onlar asla ihtiras sahibi değildir. Menfaatçi değildir. Zalim değildir. Pasif değildir. Haksızlık etmezler. Hak yemezler. Dünyalık makam sevdaları yoktur. Haramlara bulaşmazlar. Onlarda doğruluk vardır. Sadakat vardır. Sabır vardır. Dayanma gücü vardır. Daha nice haslet üstün insan profilini süslemekte ve olgunlaştırmaktadır.

“Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah’a inanırsınız. (Ali İmran Suresi 110. Ayet)

Üstün insan profilinde hem maddi ve fiziki güzellikler vardır, hem de manevi güzellikler vardır. Yani üstün insan profilinde madde ve mananın terkibi ve tezahürleri vardır. Bu insanların sinelerinde ve suretlerinde esmanın ve ilahi nurun yansımaları vardır. Onlar hakkiki kulluğun en güzel şeklini ortaya koymaktadır. Mizan günündeki en güzel profil onların profilidir. Umulur ki tüm beşeriyet, alemlerde dolaşırken, gönlü mutmain olarak onur ve gurur duyacağı bir profile sahip olsun.
..
Ali Dama

Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları göster
0
Bu paylaşım hakkında düşüncelerinizi öğrenmek isteriz, lütfen bir yorum yapın.x
()
x