Pendik Gazetesi
Pendik Gazetesi

Türk Kadınlar Birliği Ayrımcılık İle Mücadelede Buluşuyor

Türk Kadınlar Birliği kadına yönelik şiddetin önlenmesi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması bakımından son derece önemli ulusal ve uluslararası hukuki güvenceler sağlayan sözleşmeler ve mevzuatın yaygınlaştırılması, farkındalığın artırılması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla, AB Delegasyonunun desteğiyle, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğinin de ortak olarak katkı verdiği “Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz” Projesi 2020 Ocak ayında başlatıldı.

Proje ile kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası sözleşmelerin ve ilgili ulusal mevzuatların tanınırlığını ve uygulanmasını sağlamak için yerellerdeki aktörlerin farkındalığının artırılmasını, sözleşmelerin/yasaların hayata geçirilmesini sağlayacak izleme ve savunuculuk becerilerinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

35 ilde sürdürülen proje faaliyetlerine 167 hak temelli çalışan kadın örgütü katıldı. Eğitim, kapasite artırma çalışmaları yanında, eylem ve izleme planı hazırlama, yerel örgütlerle deneyim paylaşımı, birlikte düşünme, birlikte çalışma heyecanı yaşandı. 

Pandeminin getirdiği koşullar nedeniyle yoğun olarak dijital ortamlarda sürdürülen proje faaliyetleri normale dönülmesi ile birlikte her bölgede  yüz yüze yapılmaya başladı.

Proje çerçevesinde; kurum ve kuruluşları bir araya getirerek kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele konusunda birlikte tartışmayı, sorunları farklı bakış açılarıyla ele alarak çözüm önerileri geliştirmeyi ve karşılıklı işbirliklerinin kurulması amacıyla Farkındalık Toplantıları gerçekleştirilecek.

Bu doğrultuda 22 Mart 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Farkındalık Toplantıları’na, İstanbul’un yanı sıra Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Iğdır illerinden kurum/kuruluş temsilcileri ve kadın örgütleri katıldı.

Beklenti; ulusal ve uluslararası yasal güvencelerin hayata geçirilmesine, yerellerde bu amaca yönelik olarak ilgili kesimler ile iletişim ve iş birliğinin gelişmesine katkı sunulmasının sağlanmasıdır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, aynı masa etrafında buluşan kamu kurum ve kuruluşların yanında, barolar, üniversiteler, meslek örgütleri ve STK’lar arasında iletişim ve iş birliğinin gelişmesine de katkı sağlanacaktır. Proje çalışmaları Haziran 2022 yılına kadar devam edecektir.

Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları göster
0
Bu paylaşım hakkında düşüncelerinizi öğrenmek isteriz, lütfen bir yorum yapın.x
()
x