Abdurrahman AYAR
Abdurrahman AYAR

GÜNCEL ( özelleştirme uygulamaları)

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI

Bilindiği üzere ülkemiz karma ekonomik sistem yani; sektörde devlet ve özel teşebbüsün faaliyet gösterdiği sistem içinde ekonomik faaliyetlere devam etmiş, 1986 yılından başlayarak bu güne kadar üretim, hizmet ve finans sektöründen devletin payı özelleştirme uygulamaları yolu azaltılmaya ve/veya sektörlerden tamamen çıkarılmaya çalışılmıştır.
Bu çaba; devletin piyasadaki ağırlığını azaltmak, piyasa mekanizmasını yeniden düzenlemek ve serbestleşmesini sağlamak, ekonomik verimliliği ve kârlılığı artırmak, dolayısıyla serbest kalan kaynakların özel kesim tarafından üretilecek mal ve hizmetlere tahsisi, bu sayede ekonomide kaynakların daha etkin kullanılacağı, üretim artışının sağlanacağı ve büyümenin hızlanacağı, sektöre girecek yeni aktörler ile ulusal ve uluslararası rekabet nedeni ile kalite ve uygun fiyatlı ürünün tüketiciye sunulacağı amaçlanmıştır.
Ancak; bu amacı hayata geçirme noktasındaki bürokrasiye atanmış makamlarının bilerek veya bilmeyerek veya birilerinin taşeronluğunu yapma gibi saiklerle veyahut ki; genellikle bilgi donanımı olmayan liyakatsiz, ufuksuz kişi/kişilerin hazırladığı yanlış satış şartnameleri ile ihale edilerek özelleştirilen iş ve işyerlerini satın alan firmalarca üretim ve hizmet faaliyetine son verdiğini, finans sektöründe ise kısa sürede el değişikliği yapıldığını görürüz. Bu durum; özelleşmeden elde edilmesi düşünülen faydayı özel teşebbüs marifeti ile yapma arzu ve isteğinin yanlış özelleştirme uygulamaları sonucu arz (üretim) yönlü kayıplara neden olunmuştur. Örneğin; SEK Süt Endüstrisi Kurumuna ait olup özelleştirilen kaç işletme şu an faaliyettedir, TEKEL ‘e ait içki sigara fabrikaları şu an kaç tanesi üretim faaliyetine devam etmekte ve/veya kaç tanesi satın alan kişilerce işletilmektedir, Özelleştirilen kaç banka ilk satın alanlarca faaliyetine devam ettirilmektedir.
Aynı bürokrasi ve ülkemiz gayri milli yazılı ve görsel basını marifeti ile bu yanlışların faturası her zaman olduğu gibi kolaycılıkla siyaset kurumuna kesilerek, siyaset kurumu adeta bürokrasinin sigortası haline getirilmiştir.
Özelleştirme yolu ile devletin üretim, hizmet ve finans sektöründen çıkması ekonomide kaynakların daha etkin kullanılacağı, üretim artışının sağlanacağı ve büyümenin hızlanacağı, sektöre girecek yeni aktörler ile ulusal ve uluslararası rekabet nedeni ile kalite ve uygun fiyatlı ürünün tüketiciye sunulacağı amacı doğru bir yaklaşım iken özelleştirilen iş yerlerinin sektörde örneğin en az 10 yıl süre ile çalışır tutulma şartı ve/veya satın alanca faaliyetine devam etmesi zorunlu olacak şekilde satış şartname ve sözleşmelerinde olmaması vs.nedenler, sektörde üretilen mal, hizmet ve finans piyasa fiyatlarının oluşmasında tüketici aleyhine sonuçlar doğurduğu, ayrıca; haksız kazanç, arazi rantı ve/veya sektörde tekelleşmeye fırsat verilmiştir.

Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları göster
0
Bu paylaşım hakkında düşüncelerinizi öğrenmek isteriz, lütfen bir yorum yapın.x
()
x