1958’den Orijinal Renkli Fotoğraflar

Galata Köprüsü’nün üstündeki İskeleye yanaşan bir vapurdan yolcular iniyor. Seyyar gazete satıcısının elinde yabancı dergiler, gazeteler ve ismi okunabilen Türkçe şu gazeteler var: Gece Postası, En Son Dakika, Her Gün, Akşam, İstanbul. Arka planda görünen vapurların siyah oluşu ilginç. Biri Pendik, diğeri Halep ismini taşıyor. 1950’lerin muhtemelen ikinci yarısında bazı vapurların siyaha boyanmış olduğu bir […]

PENDİK ESKİYE DAYANAN NÜFUS HAREKETLERİ

Diğer bir göç dalgası 1930’lu yıllarda Anadolu’dan olmuştur. 1935 yılında nüfus 4 binken yurtdışından ikinci bir göç dalgasıyla 1960’ta 14 bin olmuş, 1970’e girildiğinde ise 30 bini bulmuştur. 1970’lerden itibaren ilçenin sayfiye yapısı bozulmaya başlamış, sahilde bulunan konakların ve yazlıkların yerini çok katlı yapılar almaya başlamıştır. 1980’de onaylanan ve İstanbul’daki sanayi gelişimine yeni düzenleme getiren […]

___Pendik Tarihi gönderildi Bir yorum bırak

CUMHURİYET DÖNEMİ PENDİK

1. Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirilen işgallerden Pendik de nasibine düşeni almış, 5 yıl boyunca Kemikli Dere Mevkii’nde İngiliz Karakolunun esareti altında kalmıştır.     Kurtuluş Savaşı yıllarında bağımsızlık mücadelesinde üstün hizmetleri bulunan Pendik köylülerinin çok azı geri dönebilmiştir. 1923 Lozan Antlaşmasıyla Pendik, düşman kuvvetlerinden temizlenmiştir.   Mübadele Yılları 1924 Temmuz’unda Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesiyle Preveze, Drama […]

___Pendik Tarihi gönderildi Bir yorum bırak

TÜRKİYE’NİN İLK PLANLI KASABASI

Padişahın emriyle Ayan Meclisi Senato Hariciye Encümen Reisliği görevini yürüten Azaryan Efendi, Pendik’in yeniden imar edilmesi için görevlendirilmiştir. Paris’ten getirilen mimar ve mühendislerce kasabanın ilk planları çizilmiş, şehrin kurulması için çalışmalara başlanmıştır. Böylece Pendik, Türkiye’nin ilk planlı kasabası olma unvanını kazanmıştır. Azaryan Efendi bu planı çizdirirken isminin ilk harfi “A”yı Pendik’in ortasına işler. Harfin ayakları […]

___Pendik Tarihi gönderildi Bir yorum bırak

PENDİK’TE 100 YIL YANGINLARI

İlki 1798’de olmak üzere üç büyük yangın geçiren Pendik son olarak 1889 yangınında 1.200 konut ve ticarethane yanarak yok olmuştur. Bu dönemde İstanbul’un çeşitli noktalarında sıkça görülen yangınlarda can ve mal kayıplarının önüne geçmek ve özellikle sahil kesimlerinden yangına müdahaleyi kolaylaştırmak için Sultan II. Abdulhamid, 1884 yılında ilk Türk Deniz İtfaiyesini (Bahriye Taburu) kurdurmuştur. Kaynak:https://www.pendik.bel.tr/

___Pendik Tarihi gönderildi Bir yorum bırak

PENDİK OSMANLI DÖNEMİ

Pendik, ilk defa 1328’de Aydos Kalesi’nin fethiyle Türklerin eline geçer. Kalenin fethini gerçekleştiren Kara Gazi Abdurrahman, Orhan Gazi tarafından Aydos Tekfurunun kızıyla evlendirilir. Yıldırım Beyazıt Dönemi’nde doğuya yapılan seferleri fırsat bilen Bizans, Pendik’i birkaç defa eline geçirmiş olsa da Fatih Sultan Mehmet Han’ın 1453’te İstanbul’u fethetmesiyle Pendik, kesin olarak Türk-İslâm Medeniyetine ev sahipliği yapacaktır. İskân […]

___Pendik Tarihi gönderildi Bir yorum bırak

PENDİK’TE OSMANLI ÖNCESİ DÖNEM

İstanbul Boğazı ile Sakarya Nehri arasındaki bölgeye yerleşen ilk devletlerden biri olan Frigler’in kolu Bebrikler, bugünkü Pendik’e Bebrikya dedi. MÖ 650 yılında bu bölgeye yerleşen ve Bitinya adını veren Bitinler ise Anadolu’ya hakim olmak isteyen Perslerin egemenliği altına girse de bir süre sonra Bitinya Krallığını kurar. Roma İmpatorluğu, MÖ 85 yılında Kalkhedon’a (Kadıköy) ayak bastıktan […]

___Pendik Tarihi gönderildi Bir yorum bırak

PENDİK GÖÇEBELİK’TEN YERLEŞİK DÜZENE…

Pendik’te Paleolitik Dönem’in gezginci-avcı yaşamın yerini, çiftçiliğe dayalı yeni bir yaşam biçimi almıştır. Balıkçılıkla da uğraşan yeni köylerin oluşturulduğu Neolitik Dönem’de (MÖ 6600 – 5800) toplum yaşamında köklü değişiklikler yaşanmıştır. Bu dönemde buğday ve arpa gibi tahıllar, baklagiller tarımsal üretimin ilk öğeleridir. Tarımın yanında sığır ve koyun gibi hayvanlar evcilleştirilerek hayvancılığa ilişkin ilk adımlar atılır. […]

___Pendik Tarihi gönderildi Bir yorum bırak

PENDİK TARİH ÖNCESİ DÖNEM

Tarih Öncesi Dönemlerin İstanbul’u isimli makalesinde İstanbul’un geçmişine ilişkin araştırmasında Mehmet Özdoğan,Afrika’dan çıkan ilk insanın yaklaşık 1 milyon yıl kadar önce buradan geçtiğini söyler. Göç yollarının zorunlu olarak geçtiği İstanbul; kıtalararası bilgi, mal, teknoloji aktarımında uygarlığın düğüm noktasıdır. Bu köklü ve renkli tarih, Anadolu’nun Avrupa’ya açılan kapısı konumundaki Pendik’te derin izler bırakır. Türk Tarih Kurumu […]

___Pendik Tarihi gönderildi Bir yorum bırak

PENDİK TARİHİNİ BİLMELİ!

Pendik Tarihi İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki ilçe merkezlerinden biri olan Pendik, çok eski bir yerleşim yeridir. Kadıköy’e 25, İstanbul’a 30 kilometre mesafede bulunmaktadır. Bu nedenle tarih içinde güzel bir sayfiye yeri, şirin bir balıkçı kasabası olması yanında en büyük özelliği yüzyılımızın başlarına kadar İstanbul’dan Anadolu’ya bir başka deyimle Avrupa’dan Asya’ya gidecek yolcuların ilk konaklama yeri olmasıdır. […]

___Pendik Tarihi gönderildi Bir yorum bırak