Yazar Arşivleri: Ali Dama

MAKALE

“BİR”İN MANASI

“Bir” tevhidin sembolüdür. Tevhidin gerçek ve mutlak manası; Allah “bir”dir. Her şey bu “bir “olana muhtaçtır. O’ndan başka ilah yoktur. İlahın ana vasfı “bir” olmasıdır. “Bir” olanın eşi ve benzeri yoktur. O sadece tektir. Ortağı yoktur. Başlangıcı yoktur. Sonu yoktur. O zahirdir yani alametleri tüm varlıklarda görünendir. O gizli olan ve her şeyi en iyi […]

___MAKALE gönderildi Bir yorum bırak

ÇİÇEKLER SOLMASIN

İnsanlara maddi ve manevi sayısız nimet ikram eden yüce Rabbimiz çocukları da çok büyük bir nimet olarak bize ihsan eylemiştir. Her doğum ve her diriliş fıtrat kanunlarının bir gereği olarak ortaya çıkar. Yani her doğan çocuk Müslüman bir kimlikle günahsız ve masum bir şekilde dünyaya merhaba demektedir. Onların masumiyeti yetişkin olana kadar devam eder. Çocuk […]

___MAKALE gönderildi Bir yorum bırak

GELİYOR GELMEKTE OLAN 2023

Bir asır öncesiydi. Milletimiz büyük bir coğrafyada büyük bir imparatorluğa sahip bulunuyordu. Zaman su gibi hızla akarken düşman da elbette ki uyumuyordu. Cenk meydanlarında bir türlü başarılı olamayan ezeli düşmanlar bu kez format değiştirerek içeriden de bir iç işgal cephesi kurmayı başarmıştı. Sözde yenilikçi, sözde özgürlükçü, sözde vatansever, sözde milliyetçi Jön Türkler fitne ateşini yakmış […]

___MAKALE gönderildi 1 Yorum

YEŞEREN UMUTLAR

Hayat, inişlerden, çıkışlardan ve yokuşlardan ibarettir. İnsanlar bazen hayata sevinç ve huzur içerisinde bağlanabilir. Bazen hem birey olarak ve hem toplum olarak acziyetlere bürünebilir, çaresizlikler yaşayabilir, umutsuz bir iklim içerisine girebilir. İnsan, bazen sabit ivmeli olağan hayatını yaşar. Bazen de mutlu ve mutmain olarak çok yüksek bir moral ve motivasyonla geleceğe doğru bir istikamet çizebilir. […]

___MAKALE gönderildi Bir yorum bırak

YÜCE RABBİMİZİ TANIMAK

Bir insan her şeyden önce Rabbini iyice bilmeli ve tanımalıdır. Yüce yaratıcıyı tanımadan hiçbir şeyi bilmiş olamayız. Yüce yaratıcımızı tanıma yolunda O’nun kudret ve azametini ortaya koymak için bazı çok önemli kavramları iyi bilmeliyiz. Mesela sonsuzluk vasfının ne kadar kuvvet ve kudret ile de temayüz ettiğini iyi anlamalıyız. Yine aynı şekilde yüce yaratıcımızın SINIRSIZ olma […]

___MAKALE gönderildi Bir yorum bırak

RENK ALEMİ

Yüce yaratıcımız mutlak ve eşsiz sanatını icra etmek üzere kainatı, dünyayı, yerleri ve gökleri yarattı. İnsanlara, yaratılanları anlamlandırmak veya mana vermek üzere akıl marifetiyle kıyas yapma kabiliyetini verdi. Varlıkları, boyut bakımından, suret bakımından, biçim bakımından, fiziki haller bakımından ve daha nice hasletler bakımından daha iyi tanımak için kıyas yöntemi ile tanıma imkanı sağladı. İşte renkler […]

___MAKALE gönderildi Bir yorum bırak

ARZI ENDAM EYLEDİ BAHAR

Varlık alemlerinin incisi, direksiz, dayanaksız gök kubbeli güzeller güzeli dünyamızın hayaller ötesinde kusursuz işleyen sistemini göz önüne alarak temaşa edip tahayyül ettiğimizde mevsimlerin ve iklimlerin dahi ne büyük bir nimet olduğunu anlamış oluruz. İnsanlar nasıl ki gündüz çalışır gece dinlenirse Kürrei Arz da yaz boyunca baharda, yazda ve hazanda (sonbaharda) çok yoğun faaliyet gösterir, çalışır. […]

___MAKALE gönderildi Bir yorum bırak

VALİDE SULTAN

Dünyada üzerine yazı yazılacak en zor konulardan biri anne ile ilgili olanmış meğer… Tüm insanlar içerisinde yaratılış olarak farklı olan anneyi anlatabilmek fıtrat kanunlarını anlatabilmek kadar zordur. Çünkü anne insanın Kürrei Arza ayak basmasına vesile olmaktadır ve insanın doğumunda bir güzergah ve bir durak görevi üstlenmektedir. Yüce yaratıcı insanın ete ve kemiğe bürünmesinde anneye 9 […]

___MAKALE gönderildi Bir yorum bırak

İKİ NEHİR

Tarih hiç olmadığı kadar hızla akmaya başladı. Büyük olaylar birbirini kovalar oldu. Kıyamete doğru gidişatın ayak sesleri duyulmaya başlandı. İnsanlığın iki ana eksenini teşkil eden Hak ve Batıl savaşı (ana savaş) ivme kazandı. Tüm tali eksenler kendi mecralarından hareketlenerek ana eksenlere doğru hızla koşmaya başladı. Bu eksenleri konumlandırdığımızda iki ana nehir önümüze gelir. İki ana […]

___MAKALE gönderildi Bir yorum bırak

SEVGİ BAĞLARI

Beşeri hayatı anlamlı hale getiren en önemli faktörlerden biri şüphesiz ki sevgidir. En genel manada bir tarif yapacak olursak; insan gönlünün hoşlandığı ve zevk aldığı şeye meyletmesine sevgi diyebiliriz. İnsanın davranışlarına yön vererek hayata tutunmasını sağlayan duygusal bağlar sevgi olarak kabul edilir. İlahi esmanın alemlere nazar etmesi ve tecelli etmesi sevgiye yüksek manalar katmaktadır. Sevginin […]

___MAKALE gönderildi Bir yorum bırak