BİR PLANLAMA HİKAYESİ

Pendik kamuoyu, bir süreden beri E-5 altı planları diye bilinen 1/5000 ölçekli imar planlarını tartışıyor. Bu planlar Kartal sınırından başlayıp Güzelyalı mahallesi sınırına kadar olan devam eden ve E-5 olarak bilinen otoyolun sahil tarafını kapsıyor.

100.000’den fazla Pendikliyi ilgilendiren bu planlar;  Yeni Mahalle, Bahçelievler, Sapanbağları, Yeşilbağlar, Doğu ve Kaynarca mahallelerinin tamamıyla Batı mahallesinin kentsel dönüşüm dışında kalan alanlarını içine alıyor.

Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızı çok ciddi şekilde mağdur eden bu imar planlarının, planlama sürecini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Belediyelerin öncelikli görevlerinden bir tanesi imar planları hazırlamaktır. 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince üst ölçekli planlar İBB’de hazırlanırken, daha küçük ölçekli planlar olan 1/1000’lik planlar da Pendik Belediyesi tarafından hazırlanıyor. İdarenin yaptığı planlar yine belediye kanunu gereğince, belediye meclisinde konuşularak karara bağlanıyor.

Bugüne kadar İBB ve Pendik Belediyesi çok sayıda imar planı yaptı. Bunların çoğunluğu da  meclislerden oy birliğiyle geçti. Bunun gerekçesi de aslında yakın gelecekte beklediğimiz deprem gerçeği.

Biz CHP Grubu olarak evini yeni baştan yapmak isteyen herkes bir an önce yapabilsin diye, bölge planı olarak adlandırdığımız 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara evet oyu veriyoruz. Bu tip imar planları çok geniş bir alanı kapsadığı için planların mecliste kabulünden sonra özel bir çalışma yaparak, vatandaşların aleyhine olabilecek noktalar varsa onları tespit edip gerekli itirazları yapıyoruz. İtirazlarımız sonuç vermezse duruma göre dava açma yolunu da tercih edebiliyoruz.

İBB’nin hazırlamış olduğu 1/5000 ölçekli planlara da yukarıda anlattığım gerekçelerle CHP Grubu olarak İBB’de evet dedik. Ancak planların kabul edilmesinden sonra yapmış olduğumuz incelemede, vatandaşların aleyhine pek çok olumsuzluk tespit ettik. Tespit etmiş olduğumuz usulsüzlüklerle ilgili olarak, hem mahalle muhtarlarıyla hem de o mahallelerde yaşayanlarla geniş katılımlı toplantılar yaptık ve onları bilgilendirdik. Süreç sonunda bölgede yaşayan vatandaşlarımız İBB’ye 3.000’den fazla itiraz dilekçesi sundular.  Vatandaşların itirazıyla birlikte Pendik Belediye Başkanlığı ve biz de CHP meclis üyeleri olarak itirazda bulunduk.

Pendik Belediyesinin itirazları ocak ayında İBB gündemine geldi ve görüşüldü, ancak vatandaşların itirazları hala İBB meclisine gelmedi. Öncelikle şu konunun bilinmesini kendimce önemli buluyorum.  İBB İmar Komisyonu’nda yapmış olduğumuz çalışmalarla, vatandaşların sorununu çözecek katkılar sunmaya çalıştık. Ancak sonuç istediğimiz gibi olmadı ve biz CHP’li meclis üyeleri olarak red oyu kullanmak zorunda kaldık. Bunun iki sebebi var. Bunlardan birincisi, çoğunluğu AKP’lilerden oluşan imar komisyonu vatandaşların sorununa çözüm olacak itirazlardan sadece ‘kademeli emsale’ ilişkin itirazı kabul ederken, geri kalan itirazları red etti veya müdürlüğüne tekrar çalışılmak üzere iade etti. İkinci itirazımız ise, vatandaşların arsalarını yeşil alan, park alanı ya da eğitim alanı gibi donatı alanlarına alan İBB yönetimi, Pendik Belediyesi’nin itirazı üzerine Pendik Belediyesi’nin mülkü olan bir park alanını imara açtı. Üstelik de bu alana çok ayrıcalıklı bir imar lejantı olan Turizm+Ticaret+Konut lejantını verdi.

Peki Pendik Belediyesi bu alanı neden bu şekilde imara açtı? Cevabı aslında çok basit. Bugüne kadar örneklerini sayısız kereler gördüğümüz gibi bu arsayı satmak için.

Bu arsa nerede diye sorarsanız hemen söyleyeyim. E-5 üzerinden Kartal’dan Pendik’e gelirken hemen sağdaki plazaların ortasında. Yani çok değerli bir lokasyonda.

İmar planlarında yeşil alan olarak görünen bu arsa üzerinde, dönemin belediye yönetimi bir iş merkezinin yapılmasına ses çıkarmamıştı. Ben ve meclis üyesi arkadaşım Cengiz Aycan, birlikte mücadele ederek burayı meclis gündemine taşıdık. Mücadelemiz sonunda yaklaşık 5.000 metrekare olan bu arsa malum firma tarafından park yapılmak üzere Pendik Belediyesi’ne bırakıldı.

Geçen ay İBB’de görüştüğümüz itirazların içerisine Pendik Belediyesi bir kurnazlık yaparak işte bu arsanın imara açılmasını istedi  ve İBB yönetimi de bunu kabul etti.

Şimdi Pendik Belediyesi’nin bazı yetkilileri, CHP’liler vatandaşların itirazlarına olumsuz oy verdi diye politika yapmaya ve bizi karalamaya çalışıyorlar. Buradan bunları söyleyenlere şunu söylemek istiyorum. Siz vatandaşın evlerini ve arsalarını yeşil alana, park alanına alıp kendi mülkünüz olan park alanını rantı en yüksek olacak şekilde imara açacaksınız; sonra bizden de mecliste evet oyu vererek sizin yanlışınıza ortak olmamızı isteyeceksiniz. Yok öyle numara. Yeşil alan ya da park alanı gibi donatı alanına aldığınız vatandaşların yerlerini tekrar eski haline getirin diye biz size destek oluyoruz. Pendik halkına ait olan park alanlarını satın diye değil.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.